هشدار برای چهار تن از اعضای جنبش رستاخیز

  • انتشار: ۲۹ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: امنیت و حوادث
  • شناسه مطلب: 24485

اطلس پرس- چهار تن از اعضای ستاد جنبش رستاخیز در کابل نامه ای دریافت کرده اند که در آن گفته شده است ممکن است مورد حمله تروریستی از سوی گروههای دهشت افکن قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری اطلس پرس، هارون معترف، آثار حکیمی، آصف آشنا و فهیم فطرت چهار تن از اعضای ارشد جنبش رستاخیز هستند که امنیت ملی به آنها درباره وقوع حمله تروریستی و ترور هشدار داده است، این چهار تن از اعضای جوان جنبش رستاخیز هستند.
فهیم فطرت خبرنگار تلویزیون یک گفته است که امنیت ملی به این 4 تن از اعضای جنبش رستاخیز درباره مورد ترور واقع شدن هشدار داده است.
فهیم فطرت اظهار داشت: امنیت ملی به چهارتن از اعضای ستاد جنبش رستاخیر (هارون معترف، آثار حکیمی، آصف آشنا، فهیم فطرت) نامه فرستاده و هشدار داده است که گروه های تروریستی می خواهند آنهارا مورد حمله تروریستی قرار دهند
وی بیان داشت: پاسخ به نهادهای امنیت ملی باید گفت که مسؤولیت حفظ جان شهروندان به دوش شماست و مسؤولیتِ هر نوع حمله به جان اعضای رستاخیز تغییر، به حکومت بر می گردد. هموطنان گرامی مان در جریان باشند.

انتهای پیام