هر کاندید وزیری نباید حتما تایید شود

  • انتشار: ۱۱ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100264
مجلس

هر کاندید وزیری که در پارلمان رفت نباید حتمن تأیید گردد. اگر توقع آنگونه باشد پس پارلمان و آزادی رأی چه معنی دارند؟

بخاطر رد شدن طاهر زهیر در پارلمان نباید اینهمه نالید. اگر میگویید چون هزاره است ، بنأً رد شده ، بازهم جای شکوه نیست.

در دنیا احزاب دارای نمایندگان بیشتر در پارلمان حرف آخر را میزنند و در افغانستان قومیت و مذهب.

در اینجا مذهب و قومیت تا حال همانقدر اهمیت دارند که تعهد افراد و نمایندگان شان با حزب و جریان های سیاسی مهم مملکتی در سایر دنیا.

وقتی در خانه ملت نمایندگان کمتر دارید ، سطح قناعت و توقع تان را هم پائین بیاورید که زیاد حسرت نخورید.

علی عالمی