هدف گرفتن جلسه اخراجی‌ها!

  • انتشار: ۲۱ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104048

غنی در منزوی نمودن و زمین زدن رقبا آن هم توسط خودشان تاکنون سرآمد بوده؛ زیرا:

۱- جنبش تبسم را با آقای محقق زمین زد. جنبشی که باعث شده بود حتی پشتون‌های ننگرهار به صحنه آمده بگویند: ما در این غم شریکیم و ما پشتون هزاره هستیم. آقای محقق با دفاع تمام قد از غنی در برابر چنین جنبش قدرتمند ایستاد و مردمش را به سخره گرفته زمین زدن.

۲- جنبش روشنایی و توتاپ را باز بیشتر با پهلوان قهرمان زمین گیر نمود. پهلوان ما در آن شرایط به راحتی هم در برابر جنبش ایستاد و هم آن سخنان تاریخی خود را در مورد آقای خلیلی در قالب روایت از شهید مزاری در راستای اقسام خاریدن بیان نمود.

۳- بعد از این‌که به اهداف خود رسید، آقای محقق را با یک فرمان برکنارش کرد.

۴- آقای خلیلی و آقای دانش را با رو در روی هم قرار دادن یکدیگر تضعیف نمود و باعث شد که آقای خلیلی در یک مصاحبه رسما آقای دانش را قدرت طلب بخواند.

۵- وقتی از تضعیف آقای خلیلی اطمینان یافت، وی را به راحتی در یک نشست جلسه مشورتی شورای عالی مصالحه ملی بایکوت خبری نمود.

۶- سیما سمر را با جذب چند روزه مسلوب الاختیار نمود و سپس اخراج.

۷- الآن بر فرض صحت داشتن انتخاب آقای محقق به عنوان مشاور امور امنیتی و سیاسی، به نظر می‌رسد که غنی جلسه اخراجی‌ها را نشانه رفته است و در این شرایط حساس کنونی با این کارش تلاش دارد که از قدرت گرفتن اخراجی‌ها جلوگیری نموده در معادلات سیاسی کاملا ماتشان نماید. از محقق بعید نیست که با پذیرش چنین مقام پوشالی همچون گذشته در مسیر انتخاب شده غنی گام بردارد و یاران اخراجی خویش را زمین بزند.

محمد امین احسانی