نگرانی های بایدن در باره روسیه

  • انتشار: ۱۴ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 105971

بایدن در قبال روسیه از ظرفیت‌های انرژی، جغرافیای وسیع و تسلیحات و توانمندی‌های غیرکلاسیک نگران است و بر آن‌ها متمرکز شده تا امکان مهار تهدیدات روسیه را در دست داشته باشد. امریکایی‌ها موتور محرک بخش‌های تسلیحاتی یا حفظ انسجام ملی و سرزمینی را در درآمد‌های اقتصاد انرژی ارزیابی می‌کنند و لذا با تمامی توان برای حذف روابط انرژی روسیه با اروپا حرکت خواهند کرد و اروپا را با وعده هاب انرژی شرق مدیترانه و نقش اسراییل تشویق می‌کنند که معلوم نیست توفیق کامل و فوری در این تلاش داشته باشند.

دولت بایدن برای مؤلفه‌های تسلیحاتی و غیرکلاسیک نیز با سرعت به تمدید پیمان سالت روی آورده‌اند تا در ماه حوت آن را به امضا برسانند. نکته مهم دیگر این است که ظرفیت‌های جغرافیایی روسیه از نگاه مقامات فعلی و حتی استراتژیست‌هایی مثل برژینسکی و کیسینجر، تنها از طریق کوچک‌سازی و تجزیه قابل مهار کردن است که بخشی از این راهبرد توسط رویکرد ناتو به شرق در مرز‌های روسیه دنبال می‌شود و مهم‌تر از آن، باید در محیط‌های امنیت پیرامونی یا خارج نزدیک در مرز‌های غربی روسیه، شاهد تحریکات و تنش‌سازی‌های فعال‌تر از دوره ترامپ باشیم که مرز‌های اوکراین و حوزه بالتیک از فوری‌ترین اولویت‌های بایدن خواهند بود.

تصویر کلی این است که سختی تعامل بایدن با روسیه، مسیر کاهش یا ثابت ماندن تنش را طی نخواهد کرد و مؤلفه‌های امنیتی، اقتصادی، انرژی و همکاری‌های ژئوپلتیکی و بین‌المللی، عناوین اصلی در دوره بایدن خواهد بود.

دکتر عبداللطیف نظری