نکاتی در مورد عزل وزیر صحت

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103082

غنی با این کارش احتمالا چند هدف را تعقیب می‌کند.

نخست اینکه زدنِ وزیر صحت در حقیقت ضربه علیه استاد عطا محمد نور است و معنای این برخورد این است که غنی با استاد روابط تیره دارد، هرچند که استاد عطا نور، متحد انتخاباتی غنی بود.

دوم اینکه غنی از مرحله انتخابات گذشته و فصل تصفیه را آغاز کرده. او در گذشته هم وقتی خرش از پل بحران انتخابات می‌گذشت، جنون تمامیت‌خواهی‌اش گل می‌کرد و تصفیه ها. ا انجام میداد، کاری که با وزیر عثمانی، وزیر آب و انرژی و وزیر عبدالرزاق وحیدی انجام داد.

سوم اینکه این برخورد یک هشدار به وزرای داکتر عبدالله هم است. یک‌تعداد وزرای غیر خودی مربوط دسته عبدالله را فهماند که متوجه باشند و تمرد نکنند.

چهارم اینکه گاو حکومتِ غنی در دُم رسیده و به زودی پوستش در دوحه کنده می‌شود. این کارهای که غنی می‌کند در واقع ناشی از درد صلح است و می‌خواهد افکار عامه را از غارت‌های بیت‌المال و کود ۹۱ دور نگهدارد و همچنان با خلق کردن این سوژه، ذهن مردم را مشغول سازد تا کسی به فساد اداری غنی (حمایت از جیگرگوشه‌هایش مانند اجمل احمدی و دیگر سرپرستان بی‌کفایت و سلطان‌زوی بدنام) زیاد فکر نکنند.

هارون معترف