نوع دیگری تطهیرگری؛ تقسیم طالب به ملی‌گرا و افراطی

  • انتشار: ۲۴ سنبله ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 120725
طالبان

از چندی بدین‌سو شماری از رسانه‌های بین‌المللی، از جمله بی بی سی فارسی، تلاش دارند طالبان را به دو شاخه ملی‌گرا و وابسته/معتدل و افراطی دسته‌بندی کنند. بر بنیاد این دسته‌بندی، شاخه ملا برادر معتدل و ملی‌گرا، اما شبکه حقانی افراطی و وابسته به پاکستان است.
من به این دسته‌بندی مشکوکم. زیرا این دسته‌بندی، در خدمت تطهیر طالبان است.
چگونه؟
ﮊﻳﮋﻙ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ “ﺩﻳﻮاﻧﻪ” ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﻭاﻥﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎﺩﻱ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ, ﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻧﮕﻲ ﻛﻞ ﮔﺮﻭﻩ اﺳﺖ: “میﺗﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻛﺮﺩﻥ و ﻓﺮافکنی ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎنی، ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ ﺭا اﺷﺨﺎﺹ ﺳﺎﻟﻢ ﻭاﻧﻤﻮﺩ کنند.” او مثال می‌آورد که ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ ﺭاﺳﻞ ﻛﻪ ﺭﻭاﺑﻄ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻥ ﭘﺴﺮاﻥ ﺧﻮﺩ ﺩاﺷﺖ، ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎیﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻣﻌﺮفی ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﻼمتی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ.

در قضیه دسته‌بندی طالبان به معتدل و افراطی/ ملی‌گرا و وابسته، نیز چنین ترفندی نهفته است. طالبان پیش از رسیدن به قدرت، وعده‌های بسیاری به جامعه جهانی و کشورهای همسایه داده بودند. وعده‌های مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان. اما وقتی به قدرت رسیدند دیده شد که این‌ها هیچ تغییری نکرده‌اند. همان طالبان سال ۲۰۰۱ اند و لاغیر.
اکنون برای آن‌که جامعه جهانی را بفریبند و خود را تطهیر کنند، مسوول همه نابسامانی‌ها شبکه حقانی را معرفی می‌کنند. حقانی‌خیل را دیوانه معرفی می‌کنند، تا بگویند که خود شان یا هسته اصلی طالبان سالم‌اند.
ژیژک می‌گوید ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎﺩی ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﺭﺩی، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ نقطه حقیقی ﺩﻳﻮاﻧﮕﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎعی ﻫﻤﺎﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ “ﺳﺎﻟﻢ” ﺑﻪ ﻧﻆﺮ میﺭﺳﺪ.
فریب تطهیرگری رسانه‌های مانند بی بی سی را نخوریم و وظیفه مان این است که با تحلیل انتقادی نشان بدهیم که هیچ طالب خوبی وجود ندارد. همه از یک قماش‌اند.
عبدالشهید ثاقب

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.