ننگی بر دامان حاکمیت

  • انتشار: ۹ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 105556
ارگ

این روزها رئیس جمهور افغانستان و یاران نزدیک به وی، به دلیل سفارش غذای مجلل که شامل چندین نوع گوشت با بیش از ۶۰ میلیون افغانی است، تحت فشار افکار عمومی قرار دارند.

بر اساس اسناد فاش شده از سوی اداره تدارکات ملی، ۱۸ نوع گوشت که حداقل ۶۳،۹۴۰،۵۴۰ افغانی می شود، برای تأیید به کمیته پیشنهاد شده است.
این اسناد توسط خان آقا رضایی، رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان روز سه شنبه پیش،منتشر شد.
رضایی ادعا کرد که اداره ی امور ریاست جمهوری پیش از این ۱۸ نوع گوشت را به دفتر رئیس جمهور پیشنهاد داده بودند.
اکنون سوال اساسی این است که در کشوری که اکثر مردم زیر خط فقر قرار دارند، چطور عده ای بی مبالات به خود اجازه می دهند که چنین پیشنهاد های بی شرمانه را در ذهن خود خطور دهند.
حضور این گونه افراد در بدنه نظام بخصوص در عرصه نظام تصمیم گیری باعث بدنامی نظام شده، شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش می دهد.
نظام بدون پشتوانه افکار عمومی در برابر اندک فشار، از درون فرو می پاشد. طی سال های اخیر، حضور شماری از افراد بی ریشه، فاسد، غرب زده و غرب گرا و نا اشنا با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور، همواره عامل بی اعتمادی مردم به حکومت شده و حاکمیت را با بحران اعتماد و کارآمدی مواجه ساخته است.
تجمل گرایی بی رویه و حیف و میل شدن پول های جامعه بین المللی، باعث شده تا حکومت افغانستان در صدر حکومت های فاسد و ناکام در مبارزه با فساد قرار گیرد و هر روز بدنامی بیشتر برای کشور ما رقم بخورد.

دکتر عبداللطیف نظری