نظام قوی متمرکز!

  • انتشار: ۲۸ سرطان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 117009
افغانستان

رهبری هیأت مذاکره کننده طالبان، ایجاد یک نظام قوی متمرکز را راه حل برای افغانستان خوانده است! اما واقعیت امر اینست که موجودیت نظام قوی متمرکز که قبلا توسط حامد کرزی و فعلا توسط اشرف غنی و ملا غنی حمایت می شود، عامل اصلی و اساسی مشکلات افغانستان می باشد.

تجارب و مطالعات جهانی به اثبات رسانیده که نظام های سیاسی متمرکز در کشورهای که دارای اقلیت های قومی و مذهبی می باشند، سبب افزایش تنش ها و تعصبات قومی و مذهبی و باعث ایجاد تحرکات جدایی طلبی شده است. وقایع و حوادث سیاسی دو دهه اخیر در افغانستان نیز ثابت می کند که نظام متمرکز فعلی جز ظلم، فساد، انحصار، برتری جویی و افزایش تعصبات قومی و تنش های زبانی، نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت.

بنا، برای جلوگیری از تجزیه طلبی و برای تامین وحدت ملی واقعی، برابری و عدالت اجتماعی، احترام گذاشتن به اراده ملی و داشتن یک نظام سیاسی غیر متمرکز در کشور یگانه راه حل اصلی و اساسی می باشد. در غیر آن، هر نظام و حکومت که خلاف اراده ملی ایجاد گردد، مانند همیشه، شکست می خورد!

محمد جواد رحیمی

مشارکت گسترده مردم «لوهانسک و دونتسک» در رفراندوم الحاق به روسیه

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟