نسخه خلیلزاد برای افغانستان

  • انتشار: ۱۷ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103608

ترامپ می گوید که ۱۹ سال حضور نظامی امریکا در افغانستان کافی است و به آن پایان داده می شود.

این پایان در موافقت نامۀ دوحه میان امریکایی ها و طالبان تا آغاز ماه می ۲۰۲۱ تا کمتر از چهار ماه دیگر به پابان می رسد.

زلمی خلیلزاد که همزمان با آغاز مذاکرات دور جدید هیئات کابل و طالبان در قطر به دوحه می رود، از لزوم توافق دو طرف برای صلح سخن زده است.

به نظر می رسد که خلیلزاد نسخۀ این توافق را با خود دارد و می خواهد تا قبل از ماه می ۲۰۲۱ دو طرف بر سر آن، موافقت خود را اعلان کنند.

این نسخه چیست؟
هنوز کاپی آن به بیرون درز نکرده، اما گفته می شود نکات درشت این نسخه این است:

۱ – حضور پنجاه در صدی طالبان در تمام نهادهای رهبری دولت و حکومت

۲ – حفظ دولت و نهاد هایش

۳ – توافق بر سر نام دولت اسلامی افغانستان به جای جمهوری و امارت اسلامی

۴ – ادامۀ دولت اسلامی در یک زمان مشخص میان یک تا چهار سال بریاست یک شخص دیگر منهای اشرف غنی و داکترعبدالله

۵ – مرحلۀ بعدی در مذاکره و توافقات طرف ها مشخص می گردد.

آیا این نسخه، مورد پذیرش طالبان و دولت افغانستان است؟

آیا این نسخه، عملی و قابل تائید از سوی همسایگان افغانستان و کشورهای تاثیر گذار منطقه ای چون: روسیه، هند، چین و عربستان است؟

آیا این نسخه را امریکایی ها، اروپا، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان تضمین می کنند و هزینۀ آن را می پردازند؟

اگر به این آیا ها پاسخ مثبت و روشن وجود نداشته باشد، آیندۀ افغانستان همچنان در گرو جنگ و خون ریزی و کشتار و ویرانی باقی خواهد ماند.

محمد اکرام اندیشمند