نجیب الله را باید اعاده حیثیت نمود؟

  • انتشار: ۱۳ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87233

آنچه که دردآور است این است که مالکان قدرت در افغانستان روز بروز بیشتر و بطور سیستماتیک بنیاد های قومی قدرت را مستحکم میسازند و دیگران با راضی از اینکه سهم کوچکی در خوان قدرت دارند و هر روز مورد تقدیر و نوازش زبانی قرار میگیرند راضی و خوشحال اند. آنها تا جایی پیش میروند که این بازی مضحکه را دموکراسی مینامند چون “انتخابات” برگزار کرده اند.

گرچه در دراز مدت تنها دموکراسی واقعی میتواند از این جماعت پراگنده قومی یک ملت، نه شبیه ملت های اروپایی که محصول رشد و تکامل چند قرنه اقتصادی و سیاسی جامعه اند، بلکه شبیه آنچه که در هند و پاکستان وجود دارد و در آن مرکزیت قوی قدرت و انحصار آن توسط یک گروه قومی وجود ندارد. آنچه که امروز ضرورت مطلق است، اجرای عدالت است، عدالت در رشد اقتصادی متعادل کشور یعنی افزایش بودجه انکشافی ولایات عقب مانده. عدالت در زمینه سیاسی برخورد عادلانه به تاریخ این کشوراست. بهترین روش برای آشتی ملی، و همبستگی سعی در مرهم گذاری زخمهای عمیقی است که افراد به عنوان شخص و یا قوم قربانی آن بوده اند. هزاره ها نظر به ناتوانی سیاسی خود حاضرند زیر عکس یکی از خونخوار ترین شاهان افغانستان، عبدالرحمن جلاد، جلسه کنند. در میان این تابلوهای ارگ برای چهار چهره تاریخی افغانستان جا خالیست : نورمحمد تره کی، حفیضالله امین، نجیب الله و ببرک کارمل.

طوری که دیده میشود تلاشهای توسط دولت در جریان است تا در قدم اول نجیب الله جلاد، رئیس مخوف و جنایتکار خاد (سازمان امنیت رژیم پوشالی پرچم که با تانکهای شوروی وارد افغانستان شد) را میخواهد احیا کنند. چندی قبل حمدالله محب، مشاورامنیت ملی و مرد همه کاره اشرف غنی و به احتمال زیاد جانشین او همراه با خبرنگاران روی قبر او در پکتیا ادای احترام نمود. این آغاز کامپینی است که براه میفتد. خانواده وی خواهان تحقیق علل و انگیزه قتل او قبل از اعمار بنای یاد بود شده.

من مخالف آن نیستم که در مورد وقایع تاریخی تحقیق و بررسی شود، به شمول قتل وحشیانه نجیب الله. ولی نجیب الله جلاد هزاران بهترین فرزندان مردم است. آنها را از یاد نبریم، گلگون کفنانی که هنوز در مورد کشتار آنها کسی در جسجوی “علل و انگیزه آن ” نشده و هنوزبیش از ۳۰ سال بقایای جسد آنها کشف نشده یعنی که دوران ماتم بازماندگان شان پایان نیافته. اعاده حیثیت از نجیب الله توسط رژیم غنی برسمیت شناختن حکومت دشت نشانده خلق و پرچم است. خواهید گفت که از حکومت دست نشانده امریکا چه انتظاری دارید ؟

بعد از داود، حالا نجیب، فردا ببرک کارمل و پس فردا تره کی و حفیظ الله امین به سلاله زمامداران خواهند پیوست.

ننگ بر آنهایی که این دسیسه را میپذیرند.

دکتر کریم پاکزاد