نباید انتظار داشت که سیاست امریکا در قبال افغانستان فوری و به کلی تغییر کند

  • انتشار: ۱۸ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 97364
آمریکا

یکی از مفروضات رهیافت واقع‌گرایی این است که سیاست خارجی کشورها، بیشتر مبتنی بر تکرار و تداوم می‌باشد و کمتر تغییر می‌کند. بر اساس این مفروض، نباید انتظار داشت که با گزینش جو بایدن به مثابه‌ی چهل و ششمین رییس جمهور ایالات متحده‌ی امریکا، سیاست خارجی این کشور در قبال کشورها، واحدهای نظام بین‌المللی، بازیگران، سازمان‌ها و هنجارهای بین‌المللی به صورت فوری و آنی متحول گردد. امکان تغییر در سیاست خارجی امریکا در دوران بایدن در قبال کشورهای مختلف وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که چنین تغییری در روزها و ماه‌های نخستین و حتی در سال اول ریاست جمهوری‌اش کمتر می‌باشد.

به نظر می‌رسد که بایدن دموکرات، بیشتر در پی گسترش “ارزش‌های امریکایی‌” چون لیبرال دموکراسی، حقوق بشر، کثرت‌گرایی و… در نقاط مختلف جهان خواهد بود. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که دموکرات‌ها بیشتر در پی گسترش ارزش‌های امریکایی بوده‌اند.

نباید انتظار داشت که با روی کارآمدن بایدن، سیاست امریکا در قبال افغانستان به کلی و به صورت فوری تغییر کند. اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، تدریجی و اندک خواهد بود. سیاست‌های بایدن در قبال افغانستان ممکن است شبیه سیاست‌های اوباما با اندکی تغییر باشد.

احمد ارشاد خطیبی