میراث مسعود

  • انتشار: ۱۹ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132903

اندیشه “مقاومت مسلحانه” در برابر طالبان، بزرگ‌ترین میراث مسعود است. سایر رهبران در مقاومت اول یا به طالب تسلیم شدند و یا فرار کردند، اما مسعود ایستاد و گفت که حتا اگر به اندازه‌ای کلاهم جای باقی بماند، در برابر این لشکر جهالت و قبیله می‌ایستم و مبارزه می‌کنم.
امروز اگر ما به مبارزه علیه طالب، نه تسلیمی به آن‌ها، می‌اندیشیم، این اعتماد به نفس و غرور را مدیون کارنامه شهید احمدشاه مسعود هستیم.

مسعود، یلی بود که از ترکیب داستان‌های شهنامه فردوسی و آموزه‌های عرفانی مثنوی مولوی به دست آمده بود. او مانند پهلوان‌های اساطیری شهنامه می‌رزمید، و مانند مولانا عشق می‌ورزید. به قول مایکل بری: “او می‌جنگید، بدون نفرت از دشمن”.

عبدالشهید ثاقب

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟