مولوی مجیب الرحمان و راه پر خطر پیش رو

  • انتشار: ۲۹ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 74708

مجیب الرحمان که در سلسله سخنرانی های مذهبی علیه شیعه، در هرات به شهرت رسیده، توانسته است با بودجه های پیدا و پنهان سعودی، نفوذ و جایگاهی میان مدارس هرات ایجاد کند. هرچند در کج راهه ای که انتخاب کرده، ناپخته می نماید، اما توانسته است مورد حمایت عربستان قرار گرفته و مدیران شبکه برون مرزی اهل سنت را جلب نماید و به عنوان یک توجیه گر و موید دیدگاهای ضد شیعی و ضد دولتی ایران بدل گردد.

شبکه های ماهواره ای اهل سنت، او را یک گوهر نایاب می دانند که توانسته است محذوریت عدم حضور مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی را جبران کند .

وی که در عربستان تحصیل کرده است در میان همسالان خود خوش سیماتر و بیانی رساتر دارد اما این نمای ظاهری با کمی شجاعت تبلوری ستودنی برای برخی از ظاهربینان اهل سنت هرات، مخصوصا شیعه ستیزان دست و پا کرده است.

هر چند با دیدن اتفاقی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در مدینه منوره به آرزوی دیرینه خود رسیده اما این دیدار برای مولوی عبدالحمید که با چهره افراطیت ضد ایرانی شیعی شاید گران تمام شده باشد.

با تمام این اوضاع به نظر می رسد این روز ها مشهوریت وی و جولان دادن وی در هرات به حد اکثر رسیده است. او که مسائل اختلاف فقهی میان اهل سنت و اهل تشیع را در بازار کشانده است، همه اعمال غیر سنیان را باطل دانسته و سعی آنها را برای رسیدن به خدا، امری بدون نتیجه می شمارد.

او که از منتقدین سرسخت شیعه و شیعه گری در هرات، و در مجموع، کل افغانستان محسوب می شود، خط روشنی برای پیروان خود ترسیم نموده است. او به نمایندگی از عربستان سعی دارد گفتمان اخراج شیعان از بدنه حکومت و طبقات پایین دولت را به یک فرهنگ تبدیل نماید.

در اظهار نظری خطرناک مولوی مجیب، شیعیان بیست و پنج درصدی را، ده درصد و فاقد بنیان مذهبی صحیح وصلاحیت علمی و دانش حکومت داری قلمداد کرده است. به باور بسیاری از منتقدین منصف، وی سرمایه ای جز خودسری و غوغا پیشه گی در آشفته بازار افغانستان ندارد.

همین فاکتور های شخصیتی او، وی را به سوژه ای برای برنامه های تلوزیونی و ماشین جاده صاف کنی برای عربستان بدل کرده است. مثل او به مثابه انبار مهماتی که هر لحظه، انتظار انفجار او را باید داشت. یا بعید نیست تا قبل از رویارویی شیعه و سنی و فتنه، به سرنوشت مولوی حیات الدین صاحبی دچار شود.

انتظار می رود حکومت و بالاخص شهروندان هراتی، فریب بلند پروازی های امثال این مولوی را نخورده بلکه در جهت فروکش کردن و انزوای چنین افکار مخالف روش پیامبر عزیز، تلاش کنند. اگر جلوی این پروژه انگلیسی – سعودی گرفته نشود، پیامد های اجتماعی و سیاسی ناگواری در آینده رقم خواهد خورد که دودش به چشم همه ما خواهد رفت.

سید عزیز موسوی پروانی