ممکن است این عالی جنابان از گرفتن چند عکس جلو تر بروند ؟

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103359

استاد خلیلی در صفحه اش زیر این عکس نوشته ” بحث و تبادل نظر پیرامون صلح و سایر مسایل کشور”. ،تبادل نظر، گفتگو و از آن بهتر همگرایی سیاسی از مهمترین و عاجل ترین رسالتی است که در برابر شما قرار دارد. افغانستان با دموکراسی و ترقی ممکن چند دهه دیگر هم فاصله داشته باشد. اما در این کشوری که مناسبات سیاسی روی شیوه فئودالی میچرخد همه ای شما برای حفظ امتیازات خود هم که شده نیاز به وحدت سیاسی و تشکیلاتی دارید. چرا ؟ مذاکرات با طالبان یا به یک صلح اجباری توسط ” شرکای بین المللی” شما بر شما تحمیل میشود و یا طالبان با زور و از طریق جنگ قدرت را خواهند گرفت. در هردو حالت هزاره ها ضعیفترین و شکننده ترین قوم در افغانستان میباشند. مگر وقت آن نرسیده که اختلافات شخصی، جاه و قدرت طلبی را کنار بگذارید و روی یک نظم، یک تشکیلات، مجمع، سازمان، حزب … هر چه مینامید گرد هم آئید، با برنامه و بشکل واحد عمل کنید. هریک از شما و حتا کسانی که آنجا حاضر نیستند خود را صاحب میراث “حزب وحدت” مزاری میشمارید. بهترین راه این نیست که یک سازمان نو، همراه با مقتضیات کنونی وروی محور کفایت، کاردانی و شایستگی ایجاد کنید و از تجارب وحدت طلبی مزاری بهره بگیرید ؟

اشرف غنی، مرد حیله و نیرنگ و عوام فریبی و یکی را به جان دیگر انداختن ( حالا یار و دوست وی دوستم شده تا آخرین میخ ها را روی تابوت جمعیت اسلامی بکوبد)، نه میخواست و نه میتوانست یک جبهه بزرگ ملی و فرا گیر را علیه طالبان تشکیل بدهد، حداقل شما این جبهه ملی فراگیر را در میان قوم تان ایجاد کنید. در کشور قومی مانند افغانستان شاید وحدت و گردهم آئی را در وحله اول در میان اقوام شکل بخشید. باشد که جمعیت اسلامی هم وحدت و قدرت دوران گذشته ی خود را باز یابد.

کریم پاکزاد