مقاومت در باتلاق تعارضات!

  • انتشار: ۳۱ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110919

جبهه مقاومت و ایثار در صورتی پا می‌گیرد که از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دچار تعارض و مشکل نباشد.

اما مقاومت مردم ما که از سر ناچاری شکل گرفت، همواره از تعارضات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رنج برده و می‌برد و همین تعارضات باعث گردید که مقاومت به مرور زمان دچار روند فرسایشی شده کم کم به بن بست برسد و زمینه‌های ورود و برخورد سخت نیروهای حکومتی فراهم گردد.

۱- تعارض فرهنگی:
جبهه مقاومت در شروع کارش اگر نگویم کاملا، قطعا بیشتر با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و انسانی دمخور بود و اقشار مختلف جامعه حول محور فرهنگ واحد در آن سهم داشتند و جلساتش با کلام وحی آغاز می‌شد و با دعاهایی نظیر دعای وحدت پایان می‌یافت. اما در همین جبهه کم کم سر و کله افرادی از جنس نیروهای دهه‌ی هفتاد غرب کابل با القاب عجیب و غریب همان دهه پیدا شد و اوقات جبهه مذکور را با تار دمبوره و اشعار مورد نظر خودشان خوش می‌گذراند. این جا بود که تعارض فرهنگی آشکار و به برخوردهای خشین درونی منجر گردید و باعث تضعیف روحیه‌ای ارزشی و ایثارگری جبهه گردید که باز نمودن بیش از این به صلاح نخواهد بود.

۲- تعارض اجتماعی:
جبهه مقاومت که در آغاز از یک انسجام اجتماعی و از حمایت اقشار مختلف و همه‌ی مردم برخوردار بود، درپی تعارض فرهنگی دچار تعارض اجتماعی نیز گردید. همان افرادی از جنس نیروهای دهه‌ی هفتادی که مشکل فرهنگی را پدید آوردند، ادبیات وحدت شکن دهه‌ی هفتاد را در درون همین جبهه باز تولید کردند. ادبیاتی که همانند دهه‌ی هفتاد باعث تشدید نزاع اجتماعی میان نژاد گوناگون درون جبهه گردید. ادبیاتی که برخی را صرفا به خاطر تفاوت نژادی هدف قرار داد و با همان عناوین مارهای درون آستین، خائن و امثال آن‌ها تجرید و تحقیرشان نمود که در نهایت همه تحقیر شدند.

۳- تعارض سیاسی:
معضل دیگر جبهه مقاومت فقدان رهبر سیاسی آگاه و دلسوز بود تا جبهه را از گرفتاری در دام رهبران سیاسی فرصت طلب نجات می‌داد. همین معضل باعث شد که جبهه مقاومت به مرور زمان در دام سیاست ورزان منفعت طلب گرفتار شود و حالت مردمی و بی‌طرفی حزبی خود را از دست بدهد که اوج چنین رسوایی سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری نمایان شد و جبهه مقاومت عملا خود را رفیق تیمی و رقیب تیم دیگر معرفی نمود و رهبران قدرت و ثروت نیز جبهه و فرمانده آن را به کارت بازی تبدیل نموده دچار بحران نمودند که پیامدش را همچنان می‌بینیم.

خلاصه تا جبهه مقاومت و ایثار از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارای انسجام و استحکام لازم نشود و دچار تعارضات نامبرده باشد، کار به جایی نخواهد رسید. با این وضعیت نه تنها جبهه مقاومت یک و دو، که اگر صدها جبهه مقاومت جزیره‌ای پدید بیاید کارساز نیست.

محمد امین احسانی