معجزه سلیمان

  • انتشار: ۲۸ حوت ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 128859
طالبان

طبق روایت‌ ادیان حضرت سلیمان بر انسان‌ها و وحوش و طیور حاکمیت داشت و هر از چند گاهی از آنها سان می‌دید. قصه غیبت هدهد در مراسمی به روایت سوره نمل جالب است.
کوچک که بودیم از جانوران وحشی و خزندگان می‌ترسیدیم.
پدر، از روی اعتقاد یا برای زدودن ترس ما این فقره را به ما آموزش داده بود “یا خدا یا شاسلیمان دهان اوخلَی و چوخلی، مار و ملخ و گرگ و جاندار را بسته بَیرو”
با وِرد این دعا ۱۰۰٪ مطمئن می‌شدیم که دهان آنها بسته می‌شود و ترس به کلی از ما می‌رفت.
اکنون این معجزه شاه سلیمانی به دست باطلان افتاده است. با یک مهمانی دهان منتقدین خود را می‌بندد. به دهان استاد جلال و باقر محسنی مهر سکوت خورد. ببینیم دهان گویندگان طلوع بکلی بسته می‌شود یا …
معجزه وقتی توسط سلیمان انجام می‌شود مایه “امنیت” است اما وقتی بدست باطلان انجام می‌شود مایه “وحشت” است.
نکته‌ این جاست که معجزه‌ای سلیمانی که برای بستن دهان وحوش بود اکنون بدست وحوش افتاده است.
قصه دین، دموکراسی، تجهیزات نظامی… نیز همین است.
“دین” در دست ناکسان “مین” می‌شود.
“دموکراسی” در دست ناکسان “اتوکراسی” می‌شود.
و تجهیزات نظامی در دست اهلان امن‌گستر است اما وقتی در دست زنگیان مست قرار می‌گیرد مایه وحشت.
تسلیحات و تجهیزاتی که برای جنگ با تروریسم به افغانستان آورده شده بود اکنون در اختیار تروریستها قرار گرفته است.
دیده شود چه خواهد شد.

رسول حمیدی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.