معامله وزارت خارجه با دولت ترکیه بر سر خون مهاجرین

  • انتشار: ۳۰ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104795

حدود دو هفته قبل و در تاریخ هفدهم جدی ۱۳۹۹، وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که برای پیگیری مسأله کشته شدن پنج هموطن مان در خاک ترکیه، هیاتی را به این کشور خواهد فرستاد.

بر اساس اعلام رسمی وزارت خارجه، موتر حامل سیزده مسافر غیر قانونی افغانستانی، به دلیل بی توجهی به اخطار ایست پولیس ترکیه، هدف تیراندازی پولیس آن کشور قرار گرفته و در اثر آن، پنج نفر کشته شده و هفت نفر دیگر زخمی شده اند.

ظاهرا هیأت مذکور به ترکیه رفت و چند روز پس از آن، وزارت خارجه اعلام کرد که اجساد پنج کشته شده حادثه ترافیکی در ترکیه را به خانواده آنها تحویل داده است.
وزارت خارجه، بدون هیچ توضیحی، عکس همین پست را در جریان مراسم تحویل دهی اجساد کشته شدگان منتشر کرد. عکسی که گویا از بازماندگان حادثه ترکیه است.

اینکه چه شد که کشته شدن پنج نفر بر اثر تیراندازی پولیس ترکیه، به یک حادثه ترافیکی تبدیل شد، واقعه ای بود که نه رسانه ها به آن پرداختند و نه اهل سیاست به آن توجه کردند و نه فعالین جامعه مدنی‌‌ از آن سخن راندند.

اکنون دو پرسش قابل طرح است:

اول اینکه آیا وزارت خارجه، خون این مهاجرین را با دولت ترکیه معامله کرده است که اول خبر از کشته شدن آنها بر اثر تیر اندازی پولیس می‌دهد و‌ یپس از چند روز، دلیل مرگ آنها را حادثه ترافیکی عنوان میکند؟
دولتی که به جای دفاع از خون اتباع خود، آنها را در بدل امتیاز و یا مصلحت با یک کشور دیگر معامله کند، چگونه دولتی خواهد بود؟

سوال دوم این است که آیا جامعه نخبگان افغانستان و نیز اهالی سیاست نیز استاندارد دوگانه در قبال سرنوشت هموطنان مهاجر خود دارند؟
بسیاری از فعالان مدنی که مدتی قبل کمپین کمی آب بیاورید راه انداخته بودند، حتی از وقوع حادثه ترکیه نیز خبردار نشده اند چه رسد به اینکه در رابطه با آن واکنش هم داشته باشند.

علی القاعده، نباید رنگ خون هموطنی که در ترکیه و توسط پولیس آن کشور کشته شده با رنگ دیگر هموطنان فرقی داشته باشد.

پس چگونه است که جامعه نخبگان و سیاستمداران و برخی وکلای پارلمان همچون مریم سما و… گاهی گلو پاره میکنند و گاهی در سکوت خفت بار فرو‌ می روند؟

این استاندارد دوگانه، را باید حمل بر چه چیزی کنیم؟ پروژه ای بودن جامعه نخبگانی یا بی خاصیت بودن آنها؟

لینک گزارش وبسایت بی بی سی فارسی در همین خصوص را در ذیل همین مطلب به اشتراک خواهم گذاشت.

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55604831

آیا جوانمردی پیدا خواهد شد که برای مهاجرین مظلوم کشته شده در ترکیه هم کمپین راه بیندازد؟

سید احمد موسوی مبلغ