مشکل اصلی

  • انتشار: ۱۱ عقرب ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 134051
افغانستان

مشکل اساسی افغانستان، فکر عقب‌مانده، قومیت‌زده، بیگانه با آزادی و حقوق بشر است. تا این مشکل حل نشود و کرامت‌انسانی، آزادی‌های فردی، حقوق‌بشر و حقوق‌شهروندی در کانون مطالبه و مبارزه قرار نگیرد، تمام تلاش‌ها عقیم است و هیچ ساختار حکومتی نمی‌تواند مشکل افغانستان را حل کند. انگشت را باید گذاشت روی‌ درد، درد مردم افغانستان تبعیض گسترده، فقدان عدالت، فقدان برابری، فقدان آزادی‌های اساسی، نبود جایگاه برای حقوق‌بشر و حقوق‌‌شهروندی است.

سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟