مشکلات و دغدغه های بانکداری با اصلاحاتی باعث شفاف تر شدن سیستم بانکی می شود

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 15607

اصلاح نظام بانکی و بانکداری اسلامی، یکی از بحث های مهم در کشورهای اسلامی است و سالهاست که بسیاری از بانک ها با موضوع بانکداری اسلامی فعالیت می کند، یک کارشناس حوزه اقتصاد و بانکداری می گوید باید در سیستم بانکداری اصلاحاتی بوجود آید تا این سیستم شفاف تر شود.

داکتر علی صالح ابادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز نکاتی را در مورد مشکلات سیستم بانکداری بیان کرده است و می گوید اصلاح نظام بانکی باید در دو لایه شکل بگیرد، ابتدا اصلاح بخش نظارتی و دوم اصلاح ساختارهای بانکی صورت بگیرد.
داکتر صالح آبادی در مورد اصلاح نظام بانکداری می گوید؛ یک جنبه  از اصلاحات قانون بانکی به دغدغه اسلامی بودن آن ارتباط می گیرد، اما اصلاح قانون بانکداری فراتر از بعد اسلامی مطرح می شود و مباحث دیگر هم در ان دخیل هستند.

وی گفت: با توجه به اینکه در سالهای اخیر و بعد از بحران های جهانی، تغییرات زیادی در نظام مالی جهان رخ داده است که این تغییرات بیشتر در نوع نظارت و ساختار های بانکی اعمال شده است.
این کارشناس بانکداری می گوید؛ یکی دیگر از ضرورت های اصلاح نظام بانکی، ساختار خود بانک است در حوزه ساختار بانک ها، بحث حاکمیت شرکتی مطرح است که لازم است حتما مد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه می دهد؛ تفکیک بانک ها و مبحث مربوط به ضمانت های اجرایی در قوانین بانک هایی با ماهیت متفاوت موضوع قابل اهمیتی در این راستا خواهد بود.

صالح آبادی تاکید می کند باید بین بانک های دولتی و خصوصی تفکیک قائل شویم که این بانک ها در شرایط برابر بتواند رقابت کند.

یک محور دیگر اصلاح مبحث عقود و عملیات بانکی است، عقود مختلفی در بانکداری اسلامی داریم که باید مد نظر قرار گیرد و باید اصلاحاتی شکل بگیرد، تا رویه های فعلی جاری تا حدودی تغییر کند.
با تغییرات و اصلاحات بیان شده، عملیات بانکی بصورت شفاف تر و مناسب تر خواهد شد و رضایت مشریان بیشتر به دست خواهد آمد.