مشاوره اعضای هئیت مذاکره کننده صلح با مردم

  • انتشار: ۱ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 102096

دیروز اشرف غنی با اعضای هئیت مذاکره کننده صلح با طالبان ملاقات نموده و از آنها خواست تا قبل از برگشت به دوحه ” با مردم مشاوره کنند”.

حتمن با عجله برای این مآمول جلسات چند روزه در مراکز ولسوالی ها و شاید هم در قریه های بزرگ برگزار خواهد شد تا اعضای هئیت با مردم در مورد رسیدن به توافق صلح و خواسته هایشان، گفتگو، بحث و به این ترتیب یک مشاوره جدی انجام دهند.

اگر این کار را هم نتوانستند انجام بدهند بهترین را که هم وقت کم میخواهد و هم مصرف کم ( فقط چند صد میلیون افغانی) باردیگر دایر کردن یک “لوی جرگه دوم مشورتی صلح ” است که هم دموکراسی مراعات میشود و مردم نماینگان معتبر و با صلاحیت خود را در ۴۸ ساعت تعین و میفرستند و هم یک مشاوره واقعی صورت میگیرد و برای کمائی کردن وقت، به لیست مشاوره از قبل تعین شده رای میدهند و اینگونه با نظرات واقعی مردم به دوحه بر میگردند.

یک راه دیگر سهل و ساده تر هم وجود دارد. بعد از غنی معاون اول ریاست جمهوری طرفداران تاجیک خود را در دفتر خود جمع کند و از چند عضو تاجیک هئیت دعوت کند تا با نمایندگان مردم مشورت کنند. همین کار را هم معاون دوم با هزاره ها و چون ایشان دانشمند مذهبی هم هستند “شیعه” ها را در دفتر جمع کنند و از اعضای شیعه هئیت بخواهند تا نظر مردم را بطلبند. ژنرال دوستم ( ببخشید مارشال) هم که کابل نمیآید عده ای را دور پسر خود جمع کند. پشتونها هم که نیاز به این کارها ندارند، لوی مشرغنی بابا که نظرش نظرهمه آنهاست.
جدی نگیرید، مهم این است که هئیت با مردم مشاوره کند !

دکتر کریم پاکزاد