مشاوران بیکار و سرپرستان بی مسئولیت هزاره از دولت بیرون آیند و امنیت مردم را به خودشان بسپارند

  • انتشار: ۱۹ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 112472

قربانی کودکان معصوم و افراد بیگناه مان وقتی پایان می یابد که مشاوران بیکار و سرپرستان بی مسئولیت هزاره از دولت بیرون آیند و امنیت مردم را به خودشان بسپارند وگرنه چرخ هزاره کشی هم‌چنان خواهد چرخید…

از یک طرف چند رهبر خرفت و ملای بی عمل را در دولت با مقام های تشریفاتی سرگرم نگه داشته اند از طرف دیگر حملات سیستماتیک شان را به گردن داعش و طالب می اندازند.

اگر فکر کنیم دوران عبدالرحمان جابر به پایان رسیده، سخت در اشتباهیم؛ ترفند مستبدان همیسه تطمیع سران هزاره و قتل عام توده هزاره بوده و در حکومتی که هنوز از امثال عبدالرحمان جابر به عنوان شاه عادل و قهرمان یاد میگردد، امید بستن به آن ابلهانه است.

انما الحیاه عقیده و جهاد
ایستاده و در سنگر جان دادن به از تماشای اجساد کودکان معصوم است

وان ربک لبالمرصاد.

علی ظفر یوسفی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟