مزاری ستیزی نوچه‌های استعماری و الدنگهای فریب خورده حوزوی!

  • انتشار: ۱۳ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87246
مزاری

باید دانست که شهید مزاری از یاران ضد استعماری امام خمینی(ره) است نه یک آکول نژادی!

در این‌که جوامع بشری و مردمان اهل فرهنگ و دانش همواره تلاش دارند که باورها، ارزشها، مبارزات و نیز پیشگامانشان را فراتر از دائره‌‌های محدود منطقوی، ملی، نژادی و سمتی تعریف نمایند شکی نیست؛ چون می‌دانند که هرچه فراتر بروند ماندگارتر، سرزنده تر و پویاتر خواهند بود؛ برعکس محدود نگری و به زیر کشیدن بزرگان؛ که جز انزوا و نگون بختی چیزی را در پی ندارد.

در این‌که دشمنان یک جامعه و مردم همواره و پیوسته در تلاشند که باورها، ارزشها و مبارزات جامعه و مردم مورد نظر را محدود و رهبرانشان را منطقه گرا، ملی گرا، نژاد گرا و در نهایت سمت گرا معرفی نموده جا بیندازند، نیز شکی نیست؛ چون می‌دانند که با این روند و جا افتادن، هویتهای مهم را از دست می‌دهند و دیگر افتخاراتی برایشان نمی‌مانند تا حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانند در معادلات قدرت و سیاست جهانی و بین‌المللی بمانند.

اما آنچه مهم و حیاتی به نظر می‌رسد این است که دقت نماییم دشمن چگونه پروژه‌ای هویت زدایی و به زیر کشیدن پیشگامان یک ملت را عملی می‌نماید؟

دشمن غالبا از دو راه به هویت زدایی می‌پردازند. یکی از طریق نوچه‌های نفوذی خود در قالب دوستی و دیگر از طریق به خدمت گرفتن ساده لوحان سطحی نگر.

این روند در مورد پیشگامان ما مردم از جمله شهید مزاری نیز عملی شد. از یک طرف نوچه‌های استعماری در قالب دوستی و دلسوزی و شعار نژادی، شهید مزاری را از جایگاه اصلی، که ایستادن در کنار سایر راست قامتان و مبارزان ضد استعماری بود، به طور موقت و مقطعی به زیر کشیدند و ایشان را از مقام وراثت انبیاء به جایگاه آکول یک قوم و بابه یک نژاد تنزل دادند و از طرف دیگر عده‌ای از الدنگهای فریب خورده حوزوی برای بهتر اجرا شدن این پروژه به مبانی سازی دینی پرداختند تا عملا روند مزاری ستیزی را تکمیل نمایند.

ولی خوشبختانه کم کم دارد پرده‌ها کنار می‌رود و مردم و نسل امروزما متوجه می‌شوند که پیشگامانشان در قالب عناوین تنگ و محدودی همچون آکول و امثال آن نمی‌گنجند و قابل به زیر کشیده شدن نیستند و شهید مزاری همان یار ضد استعماری امام خمینی(ره) است نه آکول یک نژاد.

محمد امین احسانی