مرگ می خواهی به قندوز برو! شکست می خواهی پیش حکمتیار برو!

  • انتشار: ۱۰ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100193
حکمتیار

جنرال شهنوازتنی خلقی خواست رژیم نجیب پرچمی فرواندازد و لذا متوسل به حکمتیار شد تا با کمک و یاری او موفق به براندازی شود ولی کودتایش در تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۶۸ با شکست مواجه شد و به پاکستان متواری گشت !

خلقی های پشتون ورفقای جنرال تنی که در کابل مانده بودند, برای حفظ اقتدار و قدرت خود و ممانعت از تسلط نیروی احمدشاه مسعود و متحدین شمالش بر کابل, از حکمتیار یاری خواستند تا مشترکا موفق به تسخیر شهر کابل گردند.
در تاریخ پنج ثور ۱۳۷۱, نیروهای حکمتیار به کمک خلقی ها شتافت و حمله بر شهر را آغاز کرد ولی در هفت ثور توسط نیروهای جمعیت, وحدت, جنبش ,حرکت و… به حومه های کابل فرار نمودند!

برخی پنداشتند که با هماهنگی حکمتیار می توانند, دولت ربانی را سقوط دهند و از این رو به تشکیل”شورای عالی هماهنگی”پرداختند, در تاریخ ۱۱ جدی ۷۲, از بالا حصار, تپه مرنجان, مکروریان هاو…تهاجم خود را بالای جاده میوند و ارگ آغاز نمودند که در نتیجه مقاومت و ضدحمله نیروهای مسعود, ناگزیر به عقب نشینی شده و مناطق تحت تصرف قبلی را از دست دادند!

هنگامی که حملات طالبان بر شهر کابل افزایش پیدا کرد و ربانی در تنگنا قرار گرفت, مذاکرات با حکمتیار را گشود و پست صدارت را به او داد.
در تاریخ ۴ جوزای ۷۵ توافق نامه ماهیپربه امضاء رسید و در تاریخ ۷سرطان آقای حکمتیاربرای اشغال نخست وزیری وارد کابل گردید. ربانی تصور کرده بود که با نیروهای حکمتیار قادر خواهدشد, طالبان را با شکست مواجه نماید, ولی در تاریخ پنج میزان ۷۵ خطوط کابل توسط طالبان شکست و در صبح شش میزان ۱۳۷۵ طالبان تمامی شهر را تصرف نمودند و حکمتیار و ربانی به جبل السراج فرار کردند!

روی قضیه “زینی قلعه”و کشته شدن نصیردیوانه ,بین محقق و دوستم در مزار شریف ,درگیری و جنگ صورت گرفت. استاد محقق تصور کرد با انتقال حکمتیار از تهران و مستقر کردن او در ولسوالی بلخ و تمویل و تسلیح او,مانع لشکرکشی دوستم به مزار شریف خواهدشد.
محقق فرموده بود که: با این ریسمان خیلی ها هیزم آورده اند و ما هم توسط او هیزم می آوریم ! نیمه اول سرطان ۷۷ حکمتیار وارد مزار شد و با استقبال و مشایعت استاد محقق به بلخ رفت و کمک های باد آورده با طیاره به مزار منتقل شد و در اختیار حکمتیار قرار داده شد.بیش از چهار هزار اسلحه و….که خدا داند از جزئیاتش .
زمانی که طالبان از غرب تهاجم خودشان را آغاز نمودند و فاریاب و جوزجان را تصرف کردند, حکمتیار جیم شد و افرادش با اسلحه ها و امکانات به صف طالبان پیوستند و در تاریخ ۱۷ اسد ۷۷, شهر مزار را به اشغال درآوردند و چند روز به کشتار شیعیان پرداختند!

داکتر اشرف غنی هم برای تقویت حکومت خود با حکمتیار توافق کرد و باید منتظر بود که با چه سرانجامی مواجه خواهد گشت !

حسینی بلخابی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *