مذاکرات صلح و چند نکته مهم

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104217

فعلا در شرایط حساس قرار گرفتیم و باید هوشیارانه عمل کنیم. پس نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱. ما عاشق چشم و ابروی جمهوریت نیستیم. جمهوریت نظام خوب است اگر خالی از محتوا، فاسد نبوده و تبعیض در آن وجود نداشته باشد. تا زمانی که این معایب در آن وجود دارد، قابل نقد است. نقد هیچگاه به معنی مخالفت با اصل نظام نیست.

۲. مذاکرات دوحه برای همه طرفها مهم و سرنوشت ساز است و باید با جدیت دنبال شود. اگر نظام برآمده از دوحه حقوق اساسی ما را تضمین نکند، به هیچ عنوان مورد قبول نبوده و بجای نخواهد رسید.

۳. علاوه بر فشار نظامی بر طالبان باید دیپلماسی و گفتگو با حامیان طالبان ادامه یابد و خطوط قرمز و خواسته های کلیدی مردم در مذاکرات و نظام آینده به گوش حامیان طالبان برسد. حضور و مشاوره استاد محقق در بخش نظامی و امنیتی و سفر استاد خلیلی به پاکستان را بموقع و مناسب می دانیم.

۴. فعال شدن جبهات مقاومت و حمایت مادی و معنوی از آنها در برابر زورگویی و زیاده خواهی طالبان لازم و ضروری است. هرکس در حدتوان، حداقل حمایت در صفحات مجازی، باید به جبهات مقاومت کمک نمایند. البته که این جبهات نیاز به حمایت از داخل حکومت هم دارد.

۵. حفظ وحدت و همبستگی و دوری از تفرقه کلید موفقیت ما در رسیدن به اهداف ماست. بیایید همدیگر را با سلیقه ها و گرایش های متفاوت پذیرفته و همه با هم برای تعیین سرنوشت خود تلاش کنیم.

علیرضا شریفی