مذاکرات بى نتیجه و گفتگو هاى بى حاصل!/ صف آرایى نامتوازن در مذاکرات بین الافغانى

  • انتشار: ۲۲ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94564

هر چند با درنظر داشتِ کارشکنى هاى ارگ و بهانه تراشى هاى طالبان، بعید نیست بروز شنبه، گفتگوى دو طرف در قطر صورت نگیرد. اما عجالتاً رسانه ها آماده گى دو طرف را اعلان نموده اند.

دیروز، تیم جناح حکومت، برهبرى داکتر عبدالله به قطر سفر نمود. اما بهتر بود، همانگونه که تیم مذاکره کننده طالبان، مذاکرات را از سطح نازل و پائین آغاز میکنند. داکتر عبدالله نیز، نباید در این دور حتی بعنوان افتتاحیه شرکت میکرد. بل زمانى وارد پروسه میشد که نفر اول و با صلاحیت طالبان در آنسوى میز قرار میداشت. زیرا احتمال میرود، طالبان براى تحقیر جناح حکومت، دست به مانور هاى منافقانه ى بزنند.

هر چند در ظاهر امرى، تیم حکومت، جلوه ملى دارد و متشکل از اقوام، اقشار و طیف هاى مختلف جامعه است. اما در اصل، از هر بُعدى که به آن نگاه شود، تیم نامأنوس و نامتجانسى است که نمیتواند از دیدگاه و موضع، معین و مشخصى نماینده گى کند. برعکس تیم طالب، مجموعه ى منسجم، همفکر، هم نژاد، هم جنس، همزبان و داراى موضع واحدِ گوسفندوار اند که در چنین مذاکراتى بسیار مهم تلقى میشود.

افزون بر این، به استثناى دو سه تن از تیم مذاکره کننده حکومت، بقیه توان تبادل نظر و تضارب آراء را با گرگان باران دیده طالب ندارند. بویژه اگر بحث هاى عمیق اعتقادى مورد مناظره قرار گیرد، احدى از این جمع، حریف طلبه هاى مدرسه حقانیه نخواهد بود. در اکثر مذاکرات طالبان با گروه هاى مخالف، دیده شده که نماینده گان طالب، نخست طرف مقابل را از منظر دیانت، گناهکار وانمود کرده، سپس بر وى تاخته اند. در مسکو که مهره هاى درشت تر از تیم کنونى حضور داشت، دیدیم که چگونه از سر عدم درایت دینى و دقت سیاسى به طالبان اقتداء نمودند و فضیلت شانرا بر خویش پذیرفتند.

فارغ از منفى بافى و داورى بدبینانه، نشست احتمالى روز شنبه با طالبان، نه تنها منتج به نتیجه مثبتى نخواهد شد، بلکه فاصله عمیق دیدگاه دو طرف را برملا خواهد ساخت. هیچ جناحى از حضور در آن سود نخواهد برد. اما این ترامپ خواهد بود که در کمپاین هاى انتخاباتى اش، نشست بین الافغانى قطر را بمثابه دستآوردى، به رُخ هوادارانش خواهد کشید و افکار عمومى جامعه امریکا را اغفال خواهد نمود.

در نهایت تیم حکومت با دست خالى به کابل برخواهد گشت.

محمد عارف منصوری