مدیریت توهمی همچون توهم تاریخ پنج هزارساله!

  • انتشار: ۲۱ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 38099

با استناد به اظهارات وزیر اقتصاد و منابع نشر شده، خط فقر در کشور از مرز 39 درصد گذشته است، از 14 میلیون فرد واجد کار، 22 درصد آن بیکار افراد بیکار تشکیل می دهد.

واردات کشور 9 برابر صادرات آن است؛ در آمد کشور 2 میلیارد دالر می باشد، اما تنها بودجه امنیتی -دفاعی 5 میلیارد دالر است؛  بیش از 45 درصد کشور از کنترل حکومت مرکزی خارج است؛  از مجموع بودجه ملی فقط 44 درصد بودجه عادی از منابع داخلی تامین گردیده و 56 درصد آن از منابع خارجی تامین می شود؛ بودجه توسعه ای کشور صددر صد متکی به کمک های خارجی است.

علاوه بر آن فساد، رشوت، قانون شکنی، مقرری های غیرمعیاری، بیش از 3 میلیون معتاد، اقتصاد مبتنی بر چپاول و باج دهی و مواردی دیگر وضعیت را وخیم تر کرده است.

درچنین وضعیت رقت بار و حاکمیت بی کفایت و مدیریت ناتوان شخص اول حکم فرموده اند: “در سال های آینده باید رشد اقتصادی به هشت درصد برسد و درآمد حکومت تا هشت میلیارد دالر باشد!”

با کدام برنامه؟ کدام مدیریت؟ کدام تولید؟ کدام انگیزه؟ و صدها سوال دیگر.

شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟