مدعیان روشنفکری کاتولیک تر از پاپ!

  • انتشار: ۱۰ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96555

عبارت کاتولیک تر از پاپ اشاره به کسانی دارد که از پیروان اصیل یک مکتب دینی یا هر ایدئولوژی دیگری خودشان را نسبت به آن مکتب یا ایدئولوژی مخلص تر جلوه دهند.

متأسفانه مدعیان روشنفکری ما مردم در دفاع از مکرون و هتاکان نشریه فرانسوی شالی ابدو، دست همه را از پشت بسته مصداق روشنی کاتولیک تر از پاپ اند.

کار معلم خاطی، اعتراض والدین دانش آموزان بلژیکی به عمل نادرست معلم، سخن سخنگوی شهر دار «مولن‌بیک» و موضع دولت بلژیک در قبال این رویداد به خوبی گویای کاتولیک تر از پاپ بودن مدعیان روشنفکری است.

جهت روشنتر شدن مطلب، رویداد بلژیک را مرور نماییم:
معلم بلژیکی در شهر «مولن‌بیک» منطقه‌ای در بروکسل، کاریکاتور نشریه فرانسوی شالی ابدو با مضامین توهین آمیز به پیامبر اسلام(ص) را برای کودکان ۱۱- ۱۰ ساله نشانده در مورد پیامبر اسلام(ص) و معلمی که توسط یک مسلمان افراطی کشته شد بود مطالبی را ارائه نمود. والدین کودکان با شنیدن این عمل، به معلم خاطی اعتراض می‌کنند و سپس دولت بلژیک معلم را از کارش تعلیق می‌کند. بعد سخنگوی شهردار «مولن‌بیک» در اظهاراتش تصریح می‌کنید که تصاویر توهین آمیز بود و حتی اگر تصاویر مربوط پیامبر نیز نبودی و به شخص عادی هم مربوط می‌شد چه رسد به پیامبر، باز معلم را از کارش تعلیق می‌کردیم.

حال باید گفت که چه شده است مدعیان روشنفکری فکری را که از موضع نادرست مکرون به نام آزادی بیان حمایت نموده به نحوی حرکات مخالف کرامت انسانی را توجیه می‌کنند؟؛ چه رسد به توهین نمودن به یکی از انبیاء الهی! آن هم در حالی که دولت بلژیک توهین آمیز و خلاف کرامت انسانی دانسته است. آیا این توجیهات مدعیان روشنفکری به معنای کاتولیک تر از پاپ بودن نیست؟

این مدعیان روشنفکری به کجا روانند؟ چگونه مسلمانانی هستند که از دولت بلژیک در توجیه جنایت و هتک حرمت هم پیشی می‌گیرند و سخنان مکرون را، در حمایت از نشریه شالی ابدو، توهین آمیز نمی‌دانند؟

محمد امین احسانی