محمودشاه حبیبی به عنوان رئیس اداره هوانوردی ملکی تعیین شد

  • انتشار: ۱۰ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23520

محمود شاه حبیبی با فرمان محمد اشرف غنی، رییس جمهور، به عنوان رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی تعیین شد.

در حکم رییس جمهور آمده‌است که آقای حبیبی با تاسی از فقرۀ مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی کشور به عنوان رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی تعیین شده‌است.

در عین حال در فرمان همچنان گفته‌شده‌است که محمود شاه حبیبی به منظور تنظیم هرچه بهتر کار درادارۀ مستقل هوانوردی ملکی تعیین شده‌است.

گفتنی‌ است که آقای حبیبی قبل از این به عنوان معاون عملیاتی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی ایفای وظیفه می‌کرده‌است.

قبل از این، حامد ظاهر، به عنوان رییس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی وظیفه انجام می‌داد.