«محمد شاکر کارگر» به عنوان رئیس دفتر اشرف غنی منصوب شد

  • انتشار: ۱۲ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 82200

محمد اشرف غنی «محمد شاکر کارگر» را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.

محمد شاکر کارگر پیش از این به عنوان معاون دولت موقت، وزیر تجارت و صنایع، وزیر آب و برق، نماینده مردم فاریاب در مجلس، سفیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهور در کشور آذربایجان و نماینده ویژه رئیس جمهور در کشورهای مشترک المنافع ایفای وظیفه کرده است.