ما همه «غربی» هستیم!

  • انتشار: ۲۳ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 72228
غرب

کسانی که غرب را به عنوان «جغرافیا» در نظر می‌آورند، تنها قادر به دیدن «آخور پُر» و «شهروندان پَروار» آن هستند و از منظر «اشتها»ی حیوانی بدان می‌نگرند، اما غرب، نه یک جغرافیا، که یک «تفکر» است. این تفکر اکنون در همه‌جا دامن گسترده و شرق را نیز فرا گرفته است. سیطرۀ فرهنگ و تمدن غربی، چه در وجه تکنیکال و چه در صورت معنا و مواد اندیشه‌ورزی، آن‌چنان گسترده و فراگیر است که نامی از شرق بر جای نگذاشته است.

به واقع ما در غرب زندگی می‌کنیم، یا در تعبیری محتاطانه‌تر در عصر غلبۀ فرهنگ و شیوۀ زندگی غربی به سر می‌بریم؛ بنابراین تلاش برای رسیدن به غرب جغرافیایی، یا تمنای رسیدن به معیشت غربی، انگیزشی برآمده از طلب و تمنای حیوانی وجود آدمی است.

آنچه هم در شرق عالم و به ویژه در کشورهای اسلامی در قالب نهضت‎ها یا جنبش‌های به ظاهر ضد غربی مثل طالبان و القاعده و امروزه داعش رخ می‌نماید، نیهیلیسم سیاسی ناشی از شکست در همراهی با مدرنیته.

نویسنده: راحل موسوی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟