ماهی از سر گَندیده گردد نی ز دُم!

  • انتشار: ۱۸ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100878

کشور، مدت‌هاست که در کمند اسارت فساد و دانه‌درشت‌های فاسد است؟!

اعداد و ارقام، ما را از قسم خوردن معاف می‌دارد که بگوییم، متاسفانه، حجم و عمق و اندازه و میزان فساد اداری و مالی فاجعه‌بار است!

چه کسانی معمار چنین فسادی در کشور بوده و هستند؟!

این اسامی و تمام کارگزاران حکومت باید برای مردم شفاف سازی کنند و لیستِ مصارفی که شده را انتشار دهند.

مردم غمگین بودند و با نشر چنین آمار و ارقامی غمگین تر و نسبت به آینده ناامیدتر شده اند.

دکتر بتول سید حیدری