ماشین‌ مرگبار

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33699

اگر کسی از نقش ویرانگر کشورهای ثروت‌مند عربی و حمایت مرموزانه برخی از کشورهای غربی در راه‌اندازی ماشین‌کشتار، وحشت وبربریتِ داعش‌ سخن‌بگوید و در این میان از سهم برجسته ایرانیان، حال به‌هر نیتی که بوده، در متوقف کردن این ماشین‌ آدم‌خوار و سفاک، کلامی به‌میان آورد، این به‌معنا طرف‌داری از ایران و شمنی با عربستان نیست.

این یک واقعت محض است که ماشین تکفیر، از خون تغدیه می‌کند و مرز نمی‌شناسد. چنانکه عمل جنایت‌کارانه دیروز در ولایت سینای مصر، گویایی این حقیقت است.

بنابراین هرکشوری که در پدیدآوری، راه‌اندازی و ادامه حرکت این ماشین‌مرگبار به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سهم ایفا کرده یا می‌کند، دستش به‎خون آلوده‌است و بدون شک عمل‌کردش در راستای تهدید صلح جهانی است.

و به‎همین ترتیب، عمل هر دسته، گروه و کشوری که علیه پدیده تکفیر و ماشین‌ خون‌آشام آن مبارزه می‌کند؛ ستودنی و خدمت قابل قدر، به‌بشریت است.

داکتر سید جواد سجادی