لیست قومیت تعدادی از مقامات بلندپایه در وزارت خارجه که از سوی اشرف غنی قومی خوانده شده بود

  • انتشار: ۲۰ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 22095

رییس جمهور غنی روز دوشنبه گذشته در سومین نشست مبارزه با فساد اتحادیۀ اروپا گفت، که دیپلومات ها در این وزارت شایستگی لازم را ندارند و بر بنیاد روابط و بصورت قومی استخدام شده است.

این صحبت های رئیس جمهور با واکنش های مختلفی روبرو شد بسیاری از مردم رئیس را به دامن زدن به اختلافات قومی متهم می کنند، عده ای هم می گویند در بسیاری از وزارت خانه ها را فقط اقوام رئیس جمهور تشکیل داده است.

آقای رئیس جمهور گفته بود؛ “وزارت خارجه باید بر بنیاد قانون خدمات ملکی عیار گردد، همه شکایت دارند که استخدام ها در این وزارت بر بنیاد روابط و شناخت انجام می شود و ما این وضعیت را تحمل نمیتوانیم، من یک بار به یک سفارت رفتم و از چهار تن شان، یک از آنها انگلیسی صحبت نمی توانستند که این غیر قابل پذیرش است.”

اما در فهرست زیر تعدادی از مقامات و سفرای افغانستان در کشورهای خارجی لیست شده است:

سفیر افغانستان در آمریکا داکتر محب پشتون

سفیر افغانستان در کانادا شینکی کروخیل پشتون

سفیر افغانستان در آلمان علی احمد جلالی پشتون

سفیر افغانستان در روسیه قیوم کوچی پشتون

سفیر افغانستان در اتریش خجسته فنا ابراهیم خیل پشتون

سفیر افغانستان در چین جانان موسی زی پشتون

سفیر افغانستان در پاکستان عمر زاخیوال پشتون

سفیر افغانستان در جاپان امین فاطمی پشتون

سفیر افغانستان در هند شیدا محمد ابدالی پشتون

سفیر افغانستان در استرالیا وحید ویسی پشتون

سفیر افغانستان در ایتالیا وحید عمر پشتون

سفیر افغانستان در ناوری شکریه بارکزی پشتون

سفیر افغانستان در اردن عبدالله حبیبی پشتون

سفیر افغانستان در فرانسه احمد لإله پشتون

سفیر افغانستان در عمان مجنون گلاب پشتون

سفیر افغانستان در قطر قطر پشتون

سفیر افغانستان در عربستان سید جلال پشتون

سفیر افغانستان در بلجیم، ولی منور پشتون

سفیر افغانستان در انگلستان سید طبیب جواد پشتون

قرار است همایون عزیزی بزودی به حیث سفیر افغانستان در هالند گماشته شود که وی نیز پشتون است

جنرال کنسول افغانستان در دبی امارات متحده عربی عبدالصمد افغان، پشتون

جنرال کنسول افغانستان در پشاور پاکستان پشتون

جنرال کنسول افغانستان در کراچی پاکستان پشتون

جنرال کنسول در کویته پاکستان پشتون

جنرال کنسول افغانستان در بن آلمان پشتون

جنرال کنسول افغانستان در مونشن آلمان پشتون

جنرال کنسول افغانستان در مری ترکمنستان پشتون

جنرال کنسول افغانستان در استانبول ترکیه قریشی برادر خانم کرزی پشتون

جنرال کنسول افغانستان در نیویورک لطف الله سادات پشتون

معین سیاسی وزارت امور خارجه حکمت کرزی پشتون

معین اقتصادی عادله راز پشتون

رییس عمومی مالی و اداری صاحب زاده پشتون

رئیس دوم سیاسی هاشمی پشتون

رییس ریاست سرحدی و امور امنیتی علی خَیل پشتون

رئیس ریاست اول سیاسی سلطان احمد بهین پشتون

رئیس ریاست پنجم سیاسی احمد خالد ذکریا پشتون

رئیس ریاست امور پارلمانی صایر بریا پشتون

رئیس تشریفات جدید تقرر از نزدیکان اشرف غنی رئیس جمهور پشتون

رئیس ریاست انستیتوت دیپلوماسی محب سپین غر پشتون

اکمل غنی پسر کاکای اشرف غنی مشاور ارشد در وزارت خارجه پشتون

گفتنی است در این اواخر در بست های دو و سه در اکثریت نمایندگی خارجی افراد تازه توسط اشرف غنی بعنوان مستشار وزیر مختار، مستشار و سکرتر اول معرفی شده اند که بدون استثنا همه شان پشتون هستند.