قربانی عصر مدرن

  • انتشار: ۲۰ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 103878

در قدیم برای دفع بلاها انسانها را در پیشگاه خداوندان قربانی می کردند. در عصر مدرن هم، اما، این رسم همچنان باقی است و گویا قرار است انسان چاق و چله ای چون ترامپ برای دفع بلایای لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری قربانی شود. چنانکه بزرگان گفته اند، حفظ نظام از اوجب واجبات است.

حالا قربانی کردن ترامپ برای حفظ نظام، کلید خورده است. دیشب رادیوی سی اسپن را گوش می دادم، نانسی پلوسی رهبر اکثریت مجلس نمایندگان و چاک شومر، حالا، رهبر اکثریت سنا با حرارت تمام علیه ترامپ حرف زدند و بارها او و هوادارانش را تروریست داخلی خواندند، واژه ای که بار معنایی زیادی دارد.

آنها از هیئت وزیران خواستند که بر اساس متمم ۲۵ قانون اساسی، بی کفایتی ترامپ را اعلام و قدرت را به معاون رییس جمهور، مایک پینس، واگذارند. و تهدید کردند که اگر چنین نکند، آنها ترامپ را استیضاح خواهد کرد.

نکته: ترامپ و ترامپیسم نه یک شخص بلکه جریانیست عمیق در جامعه ای آمریکا. برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات کنونی و حفظ نظام، باید ترامپ را قربانی کرد. اری باید make America great again , البته با قربانی کردن ترامپ نه با ریاست او.

علیرضا شریفی