قرارداد عجیب سفارت افغانستان در واشنگتن برای بازسازی یک دیوار!

  • انتشار: ۲۲ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: تیتر 2گوناگون
  • شناسه مطلب: 89090

سفارت افغانستان در واشنگتن برای بازسازی دیواری با مساحت ۷۰ متر مربع، بیش از ۱.۸ میلیون دالر پرداخت کرده است.

خبرگزاری پژواک گزارش داد که یک شرکت حاضر بود این دیوار را با هزینه ۸۸ هزار دالر بازسازی کند، اما سفارت افغانستان در واشنگتن با رد این پیشنهاد قرارداد بازسازی این دیوار را به یک شرکت دیگر با هزینه یک میلیون و ۸۲۵ هزار ۸۳۹ دالر واگذار کرد.

پرداخت نزدیک به دو میلیون دالر برای بازسازی این دیوار حدود ۲۱ برابر نرخ ارائه شده از سوی یک شرکت دیگر به این سفارتخانه بوده است.

این دیوار با بلندی سه متر در همسایگی یک خانه مسکونی در شرق سفارت قرار داشته که سال گذشته تخریب شده بود و مالک خانه چندین بار از سفارت افغانستان درخواست بازسازی این دیوار را کرده بود.