قدردانی اشرف غنی از قهرمانان مبارزه با ویروس کرونا

  • انتشار: ۹ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88603

محمد اشرف غنی با هیات رهبری وزارت صحت عامه و مسئولین شفاخانه های افغان ـ جاپان و محمد علی جناح از طریق ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این گفتگو از پزشکان و سایر کارمندان خدمات صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند قدردانی کرد و به ادارات مربوط وظیفه سپرد تا در قسمت پرداخت به موقع حقوق آنان اقدامات عاجل نموده و گزارش کار خود را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.

رئیس جمهور به اداره بازرس دستور داد تا اتهامات وارده مبنی بر سوء استفاده از امکانات مبارزه با ویروس کرونا را به صورت جدی بررسی نموده و نتایج یافته ها را به ریاست جمهوری گزارش دهد.

اشرف غنی همچنین به ریاست عمومی اداره امور وظیفه سپرد تا در همکاری با وزارت صحت عامه، موضوع رفع نیازمندی های این وزارتخانه را مورد پیگیری قرار دهد.