قدرت درپناه شریعت

  • انتشار: ۸ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96376
طالبان

طالبان فقط به قدرت درپناه شریعت می اندیشند، برای رسیدن به قدرت از تمام روشهای غیر انسانی و اسلامی استفاده می نمایند. شریعت برای طالبان یک نوع ابزار عوام فریبی است،هدف واقعی و اصلی طالبان حکومت دینی نیست، بنابرین؛ صلح با طالبان، فاقد هرنوع ضمانت اجرای سیاسی، حقوقی و دینی خواهد بود، هیچ کشوری و نهادی بین المللی، طالبان را ضمانت نمی توانند.

طالبان به هیچ قواعد، اصول و تعهدی پای بندی ندارند، طالبان یک نهاد به ظاهر آیدئولوژیک هستند اما ماهیت اصلی طالبان استخبارتی و پروژه سیاسی و عمق استراتژیک پاکستان وبرخی کشورهای عربی درافغانستان است که با لطف سیاسی آمریکا و آقای خلیل زاد، تحت عنوان مذکرات صلح، طالبان رادرموقعیت فعال تراز گذشته قرارداده است، تعداد پنج هزارنیروی جنگی شان آزاد ودوباره وارد صحنه های جنگ برعلیه دولت گردیده اند.مسیرهای اکمالاتی و حساب های بانکی شان باز است و روزانه میلیونها افغانی ازموترهای عابرین چندین مسیر منتهی به پایتخت بدست می آورند و موجب تقویت ماشین جنگی شان می گردد در وضعیت فعلی، طالبان به صلح و مشارکت درقدرت نمی اندیشند.دولت افغانستان باید بیدار باشد.

خلیل الله نبوی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟