“قدرت” تعیین کننده است!

  • انتشار: ۱۶ میزان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 133552

در عرصه عینیت اجتماعی و در انبوه واقعیت های زندگی بشری، بخصوص در میدان رقابت و حفظ بقا “قدرت” تعیین کننده است.
این “قدرت” است که تو را صاحب “حق” می سازد، و تو را واجد “حق”های بسیار می گرداند و به “حقت” می رساند. این “قدرت” است که اگر شکل و شمایل نداشتی، تو را نه تنها قابل تحمل، بلکه نازیبایی هایت را ، الگوی زیبایی ها جلوه می دهد. این “قدرت” است که برای تو “فرهنگ” و “تاریخ” و ” مدنیت” می سازد/می تراشد. این “قدرت” است که در سایه آن “ارزش”ها خلق و تولید می شود، حفظ می گردد، توسعه می یابد و زنده میماند. اگر “قدرت” نباشد می شود قاره افریقا و کشور افغانستان.
بیایید “قدرت”مند شویم. در عرصه”علم” و “آموزش” بکوشیم، در میدان “هنر” بالنده گردیم، در “اقتصاد” توانا شویم، در “سیاست” ماهر گردیم، در “روابط اجتماعی و کارگروهی” ظرفیت ایجاد کنیم، برای “تعامل” با دیگران خود را از حصارها و توهم های ذهنی و حقارت های شخصیتی نجات دهیم.
“وحدت” و “همسویی” اولین گام “قدرت” است؛ حضور گسترده و انسجام یافته در داعیه “جلوگیری از قتل عام هزاره ها” و دادخواهی برای “عدالت” تجربه موفق برای گشایش روزنه های همدلی و امید و التیام می باشد.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟