قابل توجه غیر پشتون ها

  • انتشار: ۲۵ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 98265
افغانستان

موضوع اول :

فکرکنم چند سال پیش بود که نوشته بودم برادران تاجیک و ازبیک را طالبان اوغان هرگز شکست داده نمی تواند اما اگر توجه نکند طالبان درونی شکست خواهد داد اینکه بستر تندروی مذهبی در میان این دو قوم آماده است را نیز گوشزد کرده بودم بسیاری از دوستان تاجیک و ازبیک ناراحت شده بودند که چرا چنین گفته ام
دیری نگذشت که طالبان در سمت شمال و مناطق بدخشان نفوذ کرد می بینیم که بیشتر از پنجسال است که جای جای شمال در آتش جنگ و آدم کشی می سوزد بدتر از همه اینکه در گزارش های مستند خبری خواندیم و دیدیم که اطفال را از بدخشان و فاریاب و دیگر مناطق شمال بسوی مدرسه های دینی به پاکستان انتقال میدهد و این اطفال با رضایت والدین شان آنجا می روند با این وجود فردای نا روشن و تاریک در پیش است از طرف دیگر در گزارش های مستند آمده که گروه داعش بالاترین آمار سربازانش را از بین جوانان تاجیک جلب و جذب کرده فرد که بتازگی بجرم حمله بالای دانشگاه کابل دستگیر شده نیز بنحوی این ادعا را تایید میکند .
موضوع دوم :

اشرف غنی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در زمان کمپاین انتخاباتی خود بارها در جمع خودی و بعضا در حضور رسانه ها از عدم تعادل در بین زندانیان و حملات شبانه بالای گویشوران یک زبان سخن گفت و آن را غیر عادلانه خواند به چشم سر دیدیم که بعد از روی کار آمدن جناب غنی موج جنگ از سمت جنوب به سمت شمال و مناطق مرکزی رفت و هم چنین مخوف ترین زندانیان پشتو زبان را آزاد کرد و زندان از وجود تروریستان خالی شد و زمینه را برای خس دزدان کابل مهیا ساخت تا به بهانه آن زندان را از وجود تاجیک و ازبیک و هزاره پر کند که الان در حال پر کردن زندان ها است . هدف مهم تر غنی این بود که مارک طالب تروریست را از دامن مطلق پشتونها پاک نموده و این لکه ننگ را همگانی نماید که تا حدودی در این نقشه نیز موفق برآمد حال در گراف حملات تروریستی و کشتار نیز میخواهد که بقیه اقوام خصوصا تاجیک و ازبیک را هم پای پشتون ها برساند ، امروز در چندین لایف ویدیویی دیدم که برادر پشتون خطاب به برادران تاجیک می گفت ای وروره دیدی ؟ که همه جنایتکار و تروریست دارند تنها پشتون ها نیست .

حرف اینجا است که اگر برادران تاجیک و ازبیک مشکلات درونی خود را نپذیرند و به آن توجه جدی نکند وضعیت داعش و طالب و حزب التحریر هر نامی که میگذارید غیر قابل کنترل خواهد شد و تندروان بالفعل و بالقوه جامعه ازبیک و تاجیک روی طالبان پشتون را سفید خواهد کرد.
.
.
علی مهرجویی