فساد گسترده بیخ گوش اشرف غنی

  • انتشار: ۱۶ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37848

تحقیقات رسانه ای یک خبرگزاری نشان می دهد که در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری و در شهرداری کابل فساد گسترده ای به صورت سیستماتیک از سوی عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل و شماری از مشاورانش انجام شده است.

خبرگزاری هشدار گزارشی منتشر کرده که بر بنیاد آن سرپرست شهرداری کابل با استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی‌‌اش همراه با شیخ احمد متین، مشاور ارشد‌اش، از برنامه‌ی فولبرایت نیز بهره برده‌اند. عزیزاحمد گلستانی نیز ماستری‌اش را از امریکا به‌دست آورده است.

در گزارش آمده است که این افراد -که بر علاوه‌ی کار در شهرداری استادان دانشگاه کابل نیز هستند- کار در یک نهاد غیرانتفاعی تحقیقی-خدماتی به‌نام EPRSO را نیز در کارنامه‌ی خود دارند که بیشتر پروژه‌های شهرداری نیز به این نهاد داده شده است.

براساس گزارش هشدار، حبیب‌زی با حکم رییس‌جمهور غنی، به‌تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به اساس مکتوب شماره ۵۷۱ رسماً سرپرست شهرداری کابل می‌شود. اما آقای حبیب‌زی، دو همکار دیگرش در دانشگاه کابل را یازده روز پس از سرپرست شدن‌اش در شهرداری کابل، با معاش ماهانه ۱۵۰ هزار افغانی با حفظ سمت استادی‌شان، به‌عنوان مشاوران‌اش تعیین می‌کند.

براساس این گزارش، اسناد به‌دست‌آمده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که رابطه‌ی عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل، شیخ احمد متین و عزیزاحمد گلستانی، مشاوران آقای حبیب‌زی، با مؤسسه‌ی EPRSO یک رابطه‌ی رسمی بوده و بر اساس اسناد، تبادله‌ی پولی میان مؤسسه و این افراد حتا در زمانی نیز صورت گرفته است که آن‌ها شهردرای کابل را رهبری کرده‌اند. هر چند این پول‌ها از پروژه‌های شهرداری نیست، اما زمان پرداخت آن میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ماه می و جون سال ۲۰۱۶ بوده است.

خبرگزاری هشدار گزارش داده است که آقای حبیب‌زی به بهانه‌ی سفرخرج از این مؤسسه پول هنگفتی دریافت کرده است.

هم‌چنان در گزارش این خبرگزاری آمده است که سرپرست شهرداری کابل و دو مشاور ارشد‌ش در مدت کمتر از ده ماه، پنج قرارداد بزرگ را به ارزش مجموعی ۲۴،۶۳۷،۵۰۰ (بیست‌وچهار میلیون و ششصد و سی‌و هفت هزار و پنجصد) افغانی به نهاد EPRSO سپرده‌اند که بربنیاد قانون تدارکات، تضاد منافع در آن وجود دارد.

اما آقای حبیب‌زی در صفحه‌ی رسمی فیسبوک‌اش نوشته است: «بعضی از حلقات در تلاش ایجاد دسیسه مانند اتهام فساد علیه شهرداری کابل‌اند و این در حالی است که تمام اجرائات این‌ اداره مطابق‌ قوانین نافذه با شفافیت کامل است و شاروالی کابل دستاورد های بزرگی در راستای مبارزه با فساد اداری دارد.»