فاشیست های نقابدار!

  • انتشار: ۹ سرطان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 131514

در دوران زمامداری کرزی و اشرف غنی احمدزی نسبت به خطر و نیرنگ فاشیست های نقابدار هشدار داده می شد، و حتا از هماهنگی و حمایت از سوی انگلیس و امریکا گوشزد می گردید؛ اما دردا و افسوس دانه های دامی که ارگ چیده بود بسیار به سادگی کارگر افتاد و هر یک از مدعیان عدالت خواهی، روشنفکری، قومی، مذهبی و اجتماعی با توجیهات مزخرف تر از تصورات یک ابله آینده جامعه و سرنوشت مردم را به معامله گرفتند و سر درآخور ارگ فرو بردند؛ و منتقدین را با عناوین منفی باف، اسیر توهم توطئه، روحیه مرکز گریزی و…. مورد اتهام قرار می دادند.
اینک که چرخه تحولات کاملا بسود فاشیست های نقابدار در گردش است هریک آنان از چهارگوشه جهان برای توجیه و تحکیم حاکمیت جهل و جور در کابل در حال گردهم آمدن هستند.
این که عده ای هنوز در این توهم اند که موضوع حق و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق زنان و آزادی شهروندی مورد توجه قرار گیرد، فقط یک تلاش عبث و امیدی از سر درماندگی بیش نیست.
با این انحطاط و فساد و خود باختگی و نفرت پراکنی که دچار جامعه و نیروهای سیاسی و اجتماعی گردیده است، باید خود را برای تحمل یک دوره طولانی از سلطه جهل و جور قبیله و فاشیست ها آماده سازیم.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟