فاز نخست جاده کمبرندی هرات زیر بار ترافیکی رفت

  • انتشار: ۲۵ سنبله ۱۳۹۴
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 9627

قسمت اول جاده کمربندی هرات (بای‌پس) به هزینه ۳۲ میلیون دالر که توسط یک شرکت خصوصی ساخته خواهد شد، با حضور وزیر فواید عامه محمود بلیغ، وزیر معادن و سفیر کشور ایتالیا در افغانستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از افغان پیپر، وزیر فواید عامه‌ کشور بر کیفیت مواد و چگونگی ساخت جاده (بای‌پس) و پایان کار به وقت معین آن تاکید کرد و گفت: قسمت نخست این جاده که شامل ۲۰ کیلومتر است، افتتاح شده و در آینده‌ نه چندان دور قسمت دوم آن که در مجموع بیش از ۴۵ کیلومتر می‌باشد افتتاح خواهد شد.

بلیغ، از حفاظت این راه و تامین امنیت در جریان ساخت آن از والی هرات خواستار توجه جدی شده و افزود: این جاده به طور مستقیم شاهراه اسلام قلعه را به شاهراه قندهار وصل می‌کند.

محمدآصف رحیمی، والی هرات ضمن تعهد از حفاظت این جاده می‌گوید که بای‌پس از جمله مفیدترین پروژه‌ها می باشد که پس از این، عبور موترهای سنگین وزن از سطح شهر کمتر شده و زمینه‌ عبور و مرور آن از طریق جاده کمربندی صورت خواهد گرفت.

بای‌پس در شمال هرات قرار داشته و مدت زمان ساخت بخش نخست این جاده با شرکت قرارداد کننده، ۱۸ ماه عنوان شده و آن شرکت مکلف است که تا ۱۸ ماه دیگر قسمت نخست این پروژه را تحویل وزارت فوایدعامه‌ کشور بدهد.