غنی هنوز هم فرصت دارد

  • انتشار: ۱۵ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 112114
اشرف غنی

غنی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. همه می دانیم که او در گذشته مشکلاتی داشته. او به وحدت و همدلی ضربه زده. اعتماد عمومی را از بین برده. مشارکت قومی را نابود کرده. فرصتهای زیادی را از دست داده است.

اما او هنوز فرصت دارد. او می تواند اعتماد و وحدت ملی را دوباره احیا کند. او می تواند نیروهای امنیتی را به خوبی مدیریت کند. او می تواند یک اجماع ضد طالب بوجود آورد. او می تواند به طالبان بیش از این باج ندهد. به طالبان فرصت ندهد. اگر چنین کند، مردم همه پشت سر او خواهد ایستاد و همه باهم جواب دندان شکنی به طالبان خواهد داد. حالا که آمریکا می رود، بیایید خودما برای خود تصمیم بگیریم. اگر غنی این کار را بکند به یک قهرمان تبدیل خواهد شد و در آینده از او به نیکی یاد خواهد شد.

بیایید همه باهم علیه طالبان بایستیم و از زیاده خواهی آنها جلوگیری کنیم، طالبان فقط زبان زور را می فهمد.

علی‌رضا شریفی