غنی: در جستجوی تولید انرژی بدیل بجای سوخت نفت و ذغال هستیم

  • انتشار: ۲۱ قوس ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 72154

رییس جمهور غنی شام روز گذشته در نشستی با مسئولین اتحادیه های خدماتی تولیدی و صنعتی انرژی قابل تجدید در رابطه به حمایت از سیستم های انرژی آفتابی به هدف کاهش آلودگی هوا، گفتگو کرده است.

غنی در این دیدار تاکید کرده که حکومت به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در جستجوی تولید انرژی بدیل به جای سوخت نفت و ذغال است و برای رسیدن به این هدف، یک برنامه را روی دست گرفته است که از کابل آغاز می شود و نهادهای دولتی از انرژی آفتابی استفاده خواهند کرد تا از آلودگی هوا جلوگیری صورت گیرد.

او خاطرنشان کرد این برنامه نه تنها برای تاسیسات دولتی، بلکه در آینده برای شهرک ها، تاسیسات خصوصی، حمام ها، فرودگاه ها و کارخانه ها در نظر گرفته شود تا با پدیده آلودگی هوا به گونه دوامدار و جدی مبارزه شود.

رییس جمهوری اظهار داشت که برای عملی کردن این هدف، حکومت حاضر است در این بخش با تمام شرکت های تولید انرژی آفتابی وارد یک مشارکت شود تا در این زمینه تسهیلات فراهم گردد.

این درحالی است که طی چند روز اخیر هوای شهر کابل در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار داشته است.