عنوانِ “بانویِ اول” توهین به زنان کشورم نیست؟!

  • انتشار: ۳۰ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 89676

وقتی قانون اساسی کشور، تمام شهروندان این کشور را هم‌سان و هم‌وزن و در پیشگاه قانون برابر می‌داند و از آن مهم‌تر! وقتی که قرآن کریم هیچ معیاری را سبب برتری انسانی بر انسانی دیگر نمی‌شمارد جزء “تقوا”، عناوین این چنینی چه توجیهی در این کشور دارد؟!

آیا این عنوان، غیر از این می‌تواند معنایی داشته باشد که همسر رییس‌جمهور، صرفا چون همسر ایشان است، “اول” خوانده شود؟ تا زنان دیگر سرزمینم به معنای زنی پایین‌تر از ایشان؟

اگر کسی پاسخِ قانع کننده‌ای به این پرسش ارائه کرد، به روی چشم این عنوان را برای همسر رییس‌جمهور می‌پذیرم وگرنه هم‌چنان معتقد خواهم بود که عنوان بانوی اول بر اساس قرآن و قانون اساسی این کشور، عنوانی غیر قانونی است.

بهتر است کمی در عناوینی که مربوط به زمانِ ارباب-رعیتی تاریخ گذشته بوده، دقت و تجدید نظر کنیم!

دکتر مرضیه جعفری