علت آزاد نشدن 13 عضو حزب اسلامی از زندان

  • انتشار: ۱۴ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21722

بعد از آزاد نشدن 13 عضو حزب اسلامی حکمتیار از زندان، اکنون یک عضو کمیسیون رهایی زندانیان حزب اسلامی می گوید که این 13 تن از اعضای حزب اسلامی به دلیل اینکه طراحان حملات انتحاری بودند، آزاد نشده است.

عبدالهادی ذوالحکمت، معاون کمیسیون رهایی زندانیان حزب اسلامی، می‌پذیرد که ۱۳ تن از زندانیان این حزب که از سوی حکومت رها نشده‎اند، برنامه‎ریزان حمله‌های انتحاری بوده‌اند.

طلوع نیوز گزارش می دهد؛ معاون کمیسیون رهایی زندانیان حزب اسلامی می گوید که همین اکنون سه‌هزار زندانی این حزب در زندان های حکومت به سر می‌برند.

او گفته است که افراد مهم ما همین‌ها هستند.

در پاسخ به پرسشی که آیا شما می‌پذیرید که اینان در حمله‌های انتحاری دست داشتند، او گفت: «البته در برابر خارجی‌ها بلی می پذیرم.»

یک منبع موثق گفته است که از میان این سیزده تن قاضی رحمان باشنده دره غوربند، لطیف الله باشنده خوست و ذبیح الله اتل باشنده ولسوالی سرخ رود ننگرهار از طراحان و برنامه ریزان مهم حمله های انتحاری این حزب بوده اند که نیروهای خارجی را آماج قرار داده اند، از همین رو امریکا از رهایی این زندانیان نگرانی هایی دارد.

تواب احمدزی، رییس زندان پلچرخی، گفت: «در نزد ما کسی به نام حزب اسلامی در زندان نیست، شاید قوماندانان این حزب باشد اما به جرم های دیگر بازداشت شده اند.»

احمد فرزان، رییس روابط راهبردی کمیسیون اجرای توافق نامه صلح با حزب اسلامی، گفت: «تمامی کسانی که رها می شوند از آنان ضمانت خط گرفته می شود و در صورتیکه اگر دعوای حق العبد در برابر آنان پیدا شود، آنان دوباره به پاسخ گویی حاضر خواهند شد.»

این در حالی است که حزب اسلامی رهایی ۵۵ زندانی این حزب را رد می‎کند و می‎گوید که به آنان تا اکنون ۴۸ زندانی سپرده شده‌اند.

پیش از این و در پی رها نشدن 13 عضو این حزب، بعضی از افراد نزدیک به حکمتیار گفته بودند که در صورتیکه تمام زندانیان حزب اسلامی که توافق شده بوده است، آزاد نشوند این حزب توافق صلح با دولت را لغو خواهد کرد.