عطا محمد نور والی بلخ؛ می ماند یا می رود؟

  • انتشار: ۲۸ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 34561

عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ به مشکل و معضل اداری وسیاسی برای حکومت وحدت ملی تبدیل شده، بگونه ای که حکومت توان عزل عطا محمد نور راندارد؛ و نه می تواند خواست های والی بلخ را برآورده نماید؛ اما حکومت در یک برنامه دوامدار هر از چندگاهی موضوع برکناری وعزل عطا محمد نور را مطرح می کند تا افکار عمومی ونیز حامیان اصلی عطا محمد نور را به آزمایش بگیرد.

حکومت قصد دارد با این کار خود حساسیت ها را اندازه گیری نماید ودر زمان مناسب تصمیم برکناری را اتخاذ کند.

اخیرا هیئتی به ریاست صلاح الدین ربانی سر پرست وزارت خارجه و رییس جمعیت اسلامی به بلخ سفر نموده تا با والی بلخ صحبت کند که استعفا نماید، اما هنوز روشن نیست که عطا محمد نور می پذیرد یاخیر؟.

روشن است که در حکومت پست ها دایمی نیست؛ نه عطا محمد نور نه هیچ کسی دیگری حق ندارد ادعای دائم العمری برای یک پست مهم را داشته باشد اما انتظار می رود که تبدیلی ها و جا به جای ها هم سیاسی و قومی نباشد بلکه براساس شایسته سالاری و پروسه عادی اداری حکومت صورت گیرد که در اینصورت کسی نمی تواند اعتراض کند.

آنچه مایه نگرانی مردم افغانستان شده است عزل آقای عطا محمد نور نیست بلکه پشت پرده این عزل ونصب هاست.

با برکناری والی بلخ پروژه انتقال جنگ از جنوب به شمال ونیز انتقال موفقیت آمیز نیروهای تروریستی داعش و نا امن سازی شمال انجام خواهد شد.

اگر  پروژه انتقال نا امنی عامدانه به شمال کشور انجام شود افغانستان به بن بست در بحران خواهد رسید که این معمای چند رمزه به آسانی حل نخواهد شد.

رویه حکومتی در سه سال اخیر متاسفانه نشان از برخورد قومی و انحصارگرایانه با پست های کلیدی ومهم حکومت دارد.

وزارت های که براساس تفاهم به مردم هزاره اختصاص داشت، با بهانه های واهی پس گرفته شد، اتهاماتی که به وزرای هزاره وارد شد محکمه افغانستان  خلاف آن را رای داد اما این تبرئه  نه تنها موجب عذرخواهی مقامات حکومتی از وزیر معزول نگردید بلکه شخص دیگری به جای او بدون هیچ دلیلی مقرر شد.

معاونت اول ریاست جمهوری که به ازبک ها رسیده بود فاقد صلاحیت شد و در نهایت تبعید سیاسی گردید، برکناری عطا محمد نور هر از چند گاهی مطرح می شود تا آخرین شخص پرنفوذ قومی نیز خلع سلاح وصلاحیت گردد.

این نشانه ها متاسفانه برای مردم افغانستان خوشایند نیست، مردم انتظار شایسته سالاری وعدالت محوری را از حکومت انتظار داشتند نه تصفیه قومی و جناحی که افغانستان را دچار نا امنی اجتماعی می کند.

هیچ نهاد سیاسی  طرفدار حکومت ضعیف و نامقتدر نیست؛ که نتواند یک والی را برکنار نماید اما مشکل در مورد عطا محمد نور فقط بحث ولایت بلخ نیست؛ مردم نگران پشت پرده این عزل ونصب هاست.

بخش عمده تیم اصلاحات وهمگرایی که از تاجیک ها بودند از موقف داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ناراضی هستند وهمین امر موجب شکاف میان اعضای جمعیت از یکسو وشکاف حکومت وجمعیت وعطا محمد نور از جانب دیگر است، حکومت تلاش می کند از همین شکاف سیاسی بیشترین استفاده را ببرد وعطا محمد نور را برکنار نماید..

سران جمعیت با قدرت اعلان کردند که عطا محمد نور در ولایت بلخ ماندگار است وهیچ مقامی توان عزل والی بلخ را ندارد ، باید منتظر ماند که تیم ارگ توان برکناری عطا محمد نور را دارد یا نه.

رییس جمهور غنی افرد دارای نفوذ قومی را یکی یکی از میدان سیاست بیرون و منزوی نمود ، جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور براساس یک دوسیه ساخته شده عازم ترکیه گردید، محقق و خلیلی با پست های دسته چندمی مهارشدند، و اینک آخرین مهره با پشتوانه قومی در بلخ را اگر بتوانند جا به جا کنند زمینه برای اقتدار حکومت درحالت خوشبینانه و زمینه برای تصفیه و انحصار قومی قدرت در حالت بدبینانه فراهم می گردد.

پشت پرده تبدیل های کلان حکومتی با پرسش های جدی مواجه است ؛ تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال ، پیوستن حکمتیار بدون تاثیر در فضای امنیتی ، وترور شخصیتی رهبران جهادی ومردمی را می توان از برنامه های پشت پرده تغییرات دانست.

به نظر می رسد حکومت بدنبال انحصار قدرت درتیم ارگ ریاست جمهوری وانزوای بیشترقصر سپیدار حرکت می کند.

این گونه برخوردهای پروژه ی می تواند افغانستان را به بحران نزدیک ونظام سیاسی را با تهدید جدی و جبران ناپذیر مواجه نماید.

امید است تیم ریاست جمهوری با درک درست از شرایط افغانستان به جای تغییرات تصفیه گونه بدنبال شایسته سالاری در ادارات حکومت افغانستان باشد که هیچ کسی مخالف آن نیست.

سید محمد حسین هاشمی اخلاقی