عدم رضایت حزب اسلامی از اقدامات حکومت برای تطبیق توافقنامه صلح

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16992

باگذشت نزدیک به چهار ماه از امضای توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی، این حزب از اقدامات انجام شده در این خصوص رضایت ندارد.

این حزب می‎گوید از اقدامات انجام شده از سوی حکومت در بخش تطبیق موافقتنامه صلح راضی نیست.

حشمت الله ارشد یک سخنگوی این حزب گفت اقدامات حکومت افغانستان در بخش تطبیق موارد این توافقنامه کنُد است و سبب نارضایتی تعداد زیادی از اعضای این حزب شده‎است.

او افزود: “تا هنوز کدام اجرات جدی به میان نیآمده برنامه‎ها به بسیار کندی روان است، کند کاری‎های دولت هنوز موجود است و اعضای رهبری حزب اسلامی از کار کردهای حکومت راضی نیستند.”

توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی نزدیک به چهار ماه قبل امضا شد.

هفته قبل پس از ابراز مخالفت‎ها در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ این حزب گفت آقای حکمتیار برای آمدن به کابل نیاز به ویزه و اجازه کشور دیگری ندارد.

این حزب گفت در صورت همکاری حکومت پس از رهایی زندانیان سیاسی این حزب، فراهم شدن مسکن به مهاجرین و اقامتگاه برای رهبر این حزب، گلبدین حکمتیار به کابل خواهد آمد.

با آن که حکومت افغانستان از دادن پاسخ مستقیم در این مورد خودداری می‎کند اما می‎گوید که حکومت این کشور در خصوص این مسئله با مخالفت مستقیم کدام کشور برنخورده‎است.

در اوایل ماه قوس حزب اسلامی لست نزدیک به پنج صد زندانی این حزب را به حکومت افغانستان سپرده بود که در قسمت رهایی آنان اقدام کند، که به گفته این حزب تا کنون اقدامی در این رابطه انجام نشده‎است.