عبدالله: روند توزیع کمک‌های زمستانی برای بیجاشدگان، هرچه سریع تر آغاز شود

  • انتشار: ۱۵ عقرب ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 70723

عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی خواستار آغاز هرچه سریعتر روند توزیع کمک‌های زمستانی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی، با نشر اعلامیه ای گفت کمیتۀ اجرایی بیجاشد‌گان و عودت کنند‌گان، روز گذشته به ریاست داکتر عبدالله تشکیل جلسه داد.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت ‌کنند‌گان دربارۀ استراتیژی مشترک کمک‌های زمستانی به بیجاشد‌گان گزارش داد و گفت: نزدیک به 95 هزار خانوادۀ بیجاشده در سراسر کشور به ثبت رسیده است که 52 هزار خانواده از سوی نهادهای بین‌المللی و 12 هزار خانوادۀ دیگر از سوی حکومت افغانستان تحت پوشش کمک‌های زمستانی قرار می‌گیرند. تلاش برای جلب کمک به 31 هزار خانوادۀ باقی مانده جریان دارد.

در ادامه نمایندۀ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در مورد مجمع جهانی پناهند‌گان که به تاریخ 17 و 18 دسامبر سال روان میلادی در «ژنو» برگزار می‌شود وضاحت داده و تأکید کردند که برگزاری این مجمع یک فرصت خوب برای جلب توجه بیشتر برای بیجاشدگان و عودت‌کنندگان خواهد بود.

در همین حال داکتر عبدالله ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت مهاجرین و عودت‌کنند‌گان و همکاری‌های کمیساری عالی سازمان ملل متحد، به نهادهای مربوط هدایت داد که در زمینۀ توزیع کمک‌های زمستانی برای بیجا شدگان و عودت‌کنندگان به صورت فوری اقدام نمایند.

رییس اجرایی کشور تأکید کرد که نهادهای مسوول جلسۀ تخنیکی برای انتخاب مستحقین را دایر نموده و پس از اولویت‌بندی برنامه‌ها، کار عملی تا قبل از رسیدن فصل زمستان آغاز شود.