طرز العمل جدید وزارت داخله برای حمل سلاح

  • انتشار: ۸ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33816

ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله افغانستان برنامه توزیع مجوز حمل سلاح را که به گفته وی از برنامه های اصلاحی آن وزارت برای تامین امنیت بیشتر کشور می باشد، امروز رسماً از سر گرفت.

آقای برمک گفت که توزیع مجوز اسلحه بر اساس یک طرزالعمل جدید صورت می گیرد که طی دو سال کارشناسان روی آن کار کرده اند و به تازگی در شورای امنیت به تصویب رسیده است.

سرپرست وزارت امور داخله گفت، بعد از این هیچ کس حق ندارد بیش از یک سلاح با خود حمل کند و تمام کسانی‌که جواز مؤقت حمل اسلحه دارند می‌توانند تا شش ماه به‌خاطر ثبت سلاح‌شان مراجعه کرده، اسلحه اضافی‌شان را به پروسه دایاگ تسلیم نمایند.

وزارت داخله افغانستان می‌گوید، کارت‌های جدید به سیستم پیشرفته و معیاری ساخته شده و قابلیت جعل را نداشته و کسانی‌که بخواهند جعل کنند توسط سیستم و تیم‌های کنترلی در جاده‌ها شناسایی می‌گردند.

سرپرست وزارت داخله در مورد تعداد مجوز اسلحه که در گذشته ها توسط این وزارت توزیع شده اند ارقام ارایه کرد و گفت: ” بر اساس ارقامی که پیش وزارت داخله در سیستم احصاییه در ریاست ما وجود دارد، تقریباً بیشتر از ۹۰ هزار مجوز سلاح توزیع شده است… البته ۵۵ هزار از این (اسلحه) در سراسر افغانستان هنوز هم جواز مشروع دارند.”

سرپرست وزارت داخله افغانستان افزود که کارت های مجوز حمل سلاح که پس از این توزیع می گردد، از لحاظ فنی با دقت و ظرافت بیشتر تهیه می شود که امکان جعل آن مشکل و حتی نا ممکن خواهد بود.